ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coppers

K AA1 P ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coppers-, *coppers*, copper
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coppersmith(n) ช่างทำเครื่องทองแดง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be playing for coppers in the tube without me!ฉันคือ 'สตีล ดราก้อน'! ถ้าไม่มีฉัน .. นายก็จบ Rock Star (2001)
You got more feet on the street than coppers on the beat, so I want you to help.นายมีลูกน้องเต็มถนน ฉันเลยอยากให้ช่วยหน่อย RocknRolla (2008)
Shtum (quiet), lads. Coppers at 12 o'clock. Damn...เงียบก่อนเพื่อน ตำรวจที่ 12 นาฬิกา คุณสองคนมาทำอะไรที่นี่ เรื่องส่วนตัวเหรอ The Bank Job (2008)
But then again, everyone knows coppers are dumb.แต่ก็อีกนั่นแหละ ทุกคนก็รู้ว่าพวกตำรวจมันโง่ The Bank Job (2008)
Coppers are on your doorstep.ตำรวจอยู่ที่หน้าประตู The Bank Job (2008)
Coppers are on your doorstep.ตำรวจอยู่ที่หน้าประตู The Bank Job (2008)
They do things coppers can't.พวกมันทำสิ่งที่ตำรวจทำไม่ได้ The Bank Job (2008)
I'm not waiting for a load of spooks and coppers to come cracking my head.ผมไม่รอพวกสายสืบ กับพวกตำรวจเข้ามายิงหัวผมหรอก The Bank Job (2008)
You're not going to shoot a kid when there's two coppers upstairs, are ye?นายคงไม่ยิงเด็ก ที่ยังไม่มีขนขึ้นซักเส้นหรอก ใช่ไม๊? Harry Brown (2009)
A lot of coppers are.ตำรวจหลายนายรับใช้ชาติ Episode #1.2 (2010)
If you call the coppers now, I won't run.ถ้าคุณเรียกตำรวจตอนนี้... ผมจะไม่หนี A Study in Pink (2010)
If you get the coppers now, I'll promise you one thing.ถ้าคุณเรียกตำรวจตอนนี้... ผมขอสัญญากับคุณอย่างนึง A Study in Pink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coppersHere are a few coppers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกตีทอง[nok tī thøng] (n, exp) EN: Coppersmith Barbet  FR: Barbu à plastron rouge [m] ; Barbu à front rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COPPERS K AA1 P ER0 Z
COPPERSMITH K AA1 P ER0 S M IH2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coppers (v) kˈɒpəz (k o1 p @ z)
coppersmith (n) kˈɒpəsmɪθ (k o1 p @ s m i th)
coppersmiths (n) kˈɒpəsmɪθs (k o1 p @ s m i th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铜匠[tóng jiang, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ˙, / ] coppersmith, #143,656 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top