ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copperplate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copperplate-, *copperplate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copperplate(n) แผ่นพิมพ์ที่ทำจากทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copperplate (n) kˈɒpəplɛɪt (k o1 p @ p l ei t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupferstecher {m}copperplate engraver [Add to Longdo]
Kupferstich {m}copperplate (engraving); copperengraving [Add to Longdo]
Kupferstich {m}copperplate print [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銅版[どうばん;どうはん, douban ; douhan] (n) copper plate; copperplate [Add to Longdo]
銅版画[どうはんが, douhanga] (n) copperplate engraving; etching; (P) [Add to Longdo]
版画家[はんがか, hangaka] (n) printmaker; woodblock artist; copperplate engraver [Add to Longdo]
腐食銅版;腐食銅板[ふしょくどうばん, fushokudouban] (n) copperplate etching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copperplate
   n 1: a graceful style of handwriting based on the writing used
      on copperplate engravings
   2: a print made from an engraved copperplate
   3: an engraving consisting of a smooth plate of copper that has
     been etched or engraved [syn: {copperplate}, {copperplate
     engraving}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top