ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coping

K OW1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coping-, *coping*, cop
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coping saw(n) เลื่อยมือที่มีรูปตัวยู (มักใช้ตัดไม้ที่ต้องการให้เป็นลายโค้ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coping(โค'พิง) n. หินครอบบนกำแพง,ส่วนครอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coping๑. ส่วนคลุม [มีความหมายเหมือนกับ cope ๑]๒. สิ่งคลุม [มีความหมายเหมือนกับ cope ๒]๓. ครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ primary coping; primary thimble; thimble] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copingครอบเตี้ย [การแพทย์]
Coping Mechanismsวิธีการปรับตนเมื่อเผชิญปัญหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plenty. Maybe he has severe coping problems about not having a father.บางทีเค้าอาจจะมีจาก The Butterfly Effect (2004)
I respected the fact that she was coping with the hardship so well.ฉันชื่นชม ที่หล่อนสู่กับความลำบาก โดยไม่ท้อ Voice (2005)
She had a hard time coping with it.เธอเสียใจมาก Arang (2006)
Most patients Have a hard time Coping with new surroundings.คนไข้ส่วนมากมี เวลายากที่รับมือกับบริเวณรอบๆใหม่. Conflicted (2009)
She's not coping very well. She needs help, Jack.เธอรับมือมันได้ไม่ดีเท่าไร\ เธอต้องการความช่วยเหลือJack. The Lovely Bones (2009)
We all got our coping mechanisms. I'm trying to whup him back into shape.พวกเราใช้กลไกการรับมือทั้งหมดแล้ว ฉันกำลังพยายามเคี่ยวเข็ญให้เค้ากลับมารูปร่างเหมือนเดิม X-Men Origins: Wolverine (2009)
Perhaps, upon occasions you might be requested to assist in coping with with some minor event.เจอกันสัปดาห์หน้า? เราจะเจอกันทุกวัน อ่า ฮ่า ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ The King's Speech (2010)
It was her way of coping With my dad cheating on her all the time.แม่พยายาามหาทางออก ตอนรู้่ว่าพ่อนอกใจ Lovely (2010)
That's a familiar coping mechanism.แล้ววิ่งขึ้นห้องไป ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยตั้งแต่ตอนนั้น เรื่องนี้คุ้น ๆ นะ เหมือนกันเด๊ะเลย The Witches of Bushwick (2010)
If this is Wilson, I'm fine, not suicidal, not on drugs, coping very well with the loss of my last patient.ถ้าเป็นวิลสัน ฉันสบายดี ยังไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไม่ได้ใช้ยา ทำใจได้แล้วเรื่องคนไข้เมื่อคืน Now What? (2010)
Coping well?ยังจัดการได้ดีอยู่ไหม? Episode #1.9 (2010)
Or is it like a coping mechanism?หรือว่ามันเป็นกลไกป้องกันตัวเอง Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copingThe statesmen are barely coping with the intricate foreign affairs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเผชิญความเครียด[kān phachoēn khwām khrīet] (n, exp) EN: stress resistance ; stress coping

CMU English Pronouncing Dictionary
COPING K OW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coping (v) kˈoupɪŋ (k ou1 p i ng)
copings (n) kˈoupɪŋz (k ou1 p i ng z)
coping-stone (n) kˈoupɪŋ-stoun (k ou1 p i ng - s t ou n)
coping-stones (n) kˈoupɪŋ-stounz (k ou1 p i ng - s t ou n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーピング[ko-pingu] (n) coping [Add to Longdo]
スコーピング[suko-pingu] (n) scoping [Add to Longdo]
ストレス対処法[ストレスたいしょほう, sutoresu taishohou] (n) method of dealing or coping with stress [Add to Longdo]
笠木[かさぎ, kasagi] (n) coping (architecture); top rail; cap piece; head board; what covers the top of a wall, torii or gate, not necessarily made of wood [Add to Longdo]
糸鋸[いとのこ, itonoko] (n) coping saw; fretsaw; jig saw; jigsaw [Add to Longdo]
収拾[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) control; settling; coping; (P) [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P) [Add to Longdo]
対処法[たいしょほう, taishohou] (n) coping method; approach; how to deal with (problem, etc.) [Add to Longdo]
有効域[ゆうこういき, yuukouiki] (n) {comp} scoping unit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スコーピング[すこーぴんぐ, suko-pingu] scoping [Add to Longdo]
有効域[ゆうこういき, yuukouiki] scoping unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coping
      n 1: brick that is laid sideways at the top of a wall [syn:
           {header}, {coping}, {cope}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top