ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convey

K AH0 N V EY1   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convey-, *convey*
English-Thai: Longdo Dictionary
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convey[VT] ขนส่ง, See also: นำมา, บรรทุก, Syn. bring, take
convey[VT] ถ่ายทอด, See also: ถ่ายเท, Syn. conduct, transmit
convey[VT] สื่อไปถึง, See also: สื่อสาร, Syn. communicate
convey[VT] แสดงถึง, See also: หมายถึง, สื่อความหมายว่า, Syn. carry, express
conveyer[N] ผู้ขนส่ง, Syn. conveyor
conveyor[N] ผู้ขนส่ง, Syn. conveyer
convey to[PHRV] ส่งไป, See also: ลำเลียงไปยัง
convey to[PHRV] ถ่ายทอดให้กับ, See also: บอกให้รู้
convey to[PHRV] โอนให้กับ (ทางกฎหมาย), See also: ถ่ายให้กับ
conveyance[N] การขนส่ง, Syn. transfer, transportation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convey(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พา,นำไป,ถ่ายทอด,ถ่ายเท,โอน, Syn. move,carry
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyancing(คันเว'เอินซิง) n. การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyancing(n) การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conveyโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conveyance๑. การโอนสิทธิในที่ดิน๒. ยานพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conveyance efficiencyconveyance efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
conveyance lossesconveyance losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
conveyance structureconveyance structure, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Conveyersสายพาน [การแพทย์]
Conveyor Beltสายพานนำส่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please convey this gift to Mr. Hareton Earnshaw, and tell him, if he'll take it,ได้โปรด ส่งของขวัญนี้ ไปให้คุณแฮร์ตัน เอิร์นชอว์ด้วย และช่วยบอกเขาว่าหากเขารับมัน Wuthering Heights (1992)
- To convey gorgeous creatures such as yourselves... to your most forbidden desires.- รถเมล์. Hocus Pocus (1993)
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง In the Mouth of Madness (1994)
I put the shoe on the conveyor belt.ผมเป็นคนวางรองเท้า บนสายพานเอง Jumanji (1995)
I wanted to convey sheer size.ผมอยากให้ชื่อบ่งถึงขนาด Titanic (1997)
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด Anna and the King (1999)
I convey to you those senior technologyI convey to you those senior technology Sex Is Zero (2002)
Please help me convey greetings barPlease help me convey greetings bar Sex Is Zero (2002)
Before we start, I don't know if Mandy mentioned, but I'm pretty heavily into the Lord, and I was just wondering if you could just sort of convey a sort of a... a feeling of inner happiness.ก่อนเราจะเริ่ม ผมไม่รู้ว่าแมนดี้บอกอะไรคุณบ้าง แต่ผมค่อนข้างจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านะ และผมก็สงสัยว่า คุณจะสามารถทำให้ภาพมันแสดงออกถึง... Hope Springs (2003)
Thank you. I'll convey your message to our president.ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันจะเรียนให้ท่านประธานทราบค่ะ Crazy First Love (2003)
I guess... what I'm trying to say is artists convey emotion.ฉันแค่จะบอกว่าศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ Raise Your Voice (2004)
it's like I'm on a conveyor belt.เขาทำเหมือนว่าฉันน่ะเป็นพวกก่อสร้างน่ะ Eating Out (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conveyA ship which conveys oil is called an oil tanker.
conveyA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
conveyBuses, trains and planes convey passengers.
conveyHer gestures convey no meaning to me.
conveyHis words convey nothing at all to me.
conveyI can convey my feelings in words.
conveyI can't convey my feelings in words.
conveyIt is difficult to convey the meaning exactly.
conveyIt is neither the one that love conveys, even if take it.
conveyPlease write in a way that concretely conveys the question.
conveyThe pipe conveys water from the lake to the factory.
conveyWe often use gestures to convey simple messages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สื่อ[V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
ถ่ายความหมาย[V] convey, See also: communicate, disclose, tell, reveal, Example: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว, Thai definition: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
โอน[V] transfer, See also: convey, Example: เขาโอนลิขสิทธิ์งานเขียนทั้งหมดของตนให้มูลนิธิ, Thai definition: ทำให้สิทธิตกไปเป็นของบุคคลอื่น
ชักศพ[V] carry a coffin around the crematory, See also: convey a corpse for a funeral cortege, Thai definition: ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนส่ง[n.] (khonsong) EN: transport ; conveyance   FR: transport [m]
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul   FR: transporter ; transborder
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
พาหนะ[n.] (phāhana) EN: means of transportation ; means of conveyance ; vehicle   FR: moyen de transport [m] ; véhicule [m]
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit   FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmmāi) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal   
อุปกรณ์ขนถ่าย[n. exp.] (uppakøn khonthāi) EN: conveyor   
ยาน[n.] (yān) EN: vehicle ; craft ; conveyance   FR: véhicule [m] ; engin (de transport) [m] ; vaisseau [m] ; sonde [f] ; module [m]
ยานพาหนะ[n.] (yānphahāna) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport   FR: moyen de transport [m]
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic   FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVEY    K AH0 N V EY1
CONVEYS    K AH0 N V EY1 Z
CONVEYED    K AH0 N V EY1 D
CONVEYER    K AH0 N V EY1 ER0
CONVEYOR    K AH0 N V EY1 ER0
CONVEYING    K AH0 N V EY1 IH0 NG
CONVEYANCE    K AH0 N V EY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convey    (v) kˈənvˈɛɪ (k @1 n v ei1)
conveys    (v) kˈənvˈɛɪz (k @1 n v ei1 z)
conveyed    (v) kˈənvˈɛɪd (k @1 n v ei1 d)
conveyer    (n) kˈənvˈɛɪər (k @1 n v ei1 @ r)
conveyor    (n) kˈənvˈɛɪər (k @1 n v ei1 @ r)
conveyers    (n) kˈənvˈɛɪəz (k @1 n v ei1 @ z)
conveying    (v) kˈənvˈɛɪɪŋ (k @1 n v ei1 i ng)
conveyors    (n) kˈənvˈɛɪəz (k @1 n v ei1 @ z)
conveyance    (n) kˈənvˈɛɪəns (k @1 n v ei1 @ n s)
conveyancer    (n) kˈənvˈɛɪənsər (k @1 n v ei1 @ n s @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传达[chuán dá, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ, / ] convey, #7,206 [Add to Longdo]
传送带[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] conveyor belt, #57,648 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
コンベアー[, konbea-] (n) conveyor [Add to Longdo]
コンベヤー;コンベヤ;コンベア[, konbeya-; konbeya ; konbea] (n) conveyor [Add to Longdo]
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load [Add to Longdo]
コンベヤーシステム[, konbeya-shisutemu] (n) conveyor system [Add to Longdo]
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer [Add to Longdo]
ベルトコンベヤー(P);ベルトコンベアー[, berutokonbeya-(P); berutokonbea-] (n) conveyor belt; belt conveyor; (P) [Add to Longdo]
ロラコンベヤ[, rorakonbeya] (n) (See ころコンベヤ) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convey
   v 1: make known; pass on, of information; "She conveyed the
      message to me"
   2: serve as a means for expressing something; "The painting of
     Mary carries motherly love"; "His voice carried a lot of
     anger" [syn: {carry}, {convey}, {express}]
   3: transfer to another; "communicate a disease" [syn: {convey},
     {transmit}, {communicate}]
   4: transmit a title or property
   5: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound
     carries well over water"; "The airwaves carry the sound";
     "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct},
     {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}]
   6: take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me
     the box from the other room"; "Take these letters to the
     boss"; "This brings me to the main point" [syn: {bring},
     {convey}, {take}]
   7: go or come after and bring or take back; "Get me those books
     over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog
     fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey}, {fetch}]
     [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away}, {carry off},
     {take away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top