ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjuring

K AA1 N JH ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjuring-, *conjuring*, conjur
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล(n) jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai Definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล(n) jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai Definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJURING K AA1 N JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjuring (v) kˈʌnʤərɪŋ (k uh1 n jh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zauberkunststück {n}conjuring trick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇術[きじゅつ, kijutsu] (n) magic; conjuring; sleight of hand; legerdemain; (P) [Add to Longdo]
手品[てじな, tejina] (n) sleight of hand; conjuring trick; magic; juggling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conjuring
      n 1: calling up a spirit or devil [syn: {conjuring},
           {conjuration}, {conjury}, {invocation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top