ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congruent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congruent-, *congruent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congruent(adj) ที่สอดคล้องต้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel, superposable
incongruent(อินคอง' กรูเอินทฺ) adj. ไม่ลงรอย, ซึ่งทาบกันไม่สนิท., See also: incongruence n. incongruently adv., Syn. incongruous

English-Thai: Nontri Dictionary
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congruent fold; parasite foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
congruent integersจำนวนเต็มสมภาค [มีความหมายเหมือนกับ congruent numbers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent matricesเมทริกซ์สมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent numbersจำนวนสมภาค [มีความหมายเหมือนกับ congruent integers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent polygonsรูปหลายเหลี่ยมสมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congruent trianglesรูปสามเหลี่ยมสมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
congruent anglesมุมเท่ากันทุกประการ, มุมที่มีขนาดเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Congruent to His Own Valueปฏิบัติได้ไม่ขัดเขินต่อความรู้สึก [การแพทย์]
congruent trianglesรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (รูปสามเหลี่ยมสมภาค), รูปสามเหลี่ยมที่ทับกันสนิทพอดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ[rūp sāmlīem thaokan thuk prakān] (n, exp) EN: congruent triangles

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congruent (j) kˈɒŋgruəʳnt (k o1 ng g r u@ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全等形[quán děng xíng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, ] congruent figure, #648,430 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congruent
   adj 1: corresponding in character or kind [syn: {congruous},
       {congruent}] [ant: {incongruous}]
   2: coinciding when superimposed [ant: {incongruent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top