ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congruence

K AO1 N G R UW0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congruence-, *congruence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congruence(n) ความสอดคล้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony, conformity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congruenceสมภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
congruenceความเท่ากันทุกประการ, รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[khwām søtkhløng kan] (n, exp) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility  FR: concordance [f]
ความเท่ากันทุกประการ[khwām thaokan thuk prakān] (n, exp) EN: congruence   FR: congruence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGRUENCE K AO1 N G R UW0 AH0 N S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全等[quán děng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ, ] congruence (geometry), #42,508 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合同[ごうどう, goudou] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) {math} congruence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congruence
   n 1: the quality of agreeing; being suitable and appropriate
      [syn: {congruity}, {congruousness}, {congruence}] [ant:
      {incongruity}, {incongruousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top