ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conferee

K AA2 N F ER0 IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conferee-, *conferee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conferee(n) ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFEREE K AA2 N F ER0 IY1
CONFEREES K AA2 N F ER0 IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conferees (n) kˈɒnfərˈiːz (k o1 n f @ r ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
協議会員[きょうぎかいいん, kyougikaiin] (n) conferees [Add to Longdo]
協議官[きょうぎかん, kyougikan] (n) conferees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conferee
   n 1: a person on whom something is bestowed; "six honorary were
      conferred; the conferees were..."
   2: a member of a conference

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top