ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concurring

K AH0 N K ER1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concurring-, *concurring*, concurr
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concurring opinionความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องกัน[tǿng kan] (adv) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCURRING K AH0 N K ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concurring (v) kˈənkˈɜːʳrɪŋ (k @1 n k @@1 r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  concurring
      adj 1: being of the same opinion [syn: {concordant},
             {concurring(a)}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions