ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concerto

K AH0 N CH EH1 R T OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concerto-, *concerto*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concerto(คันเซิร์ท'โท) n. เพลงเล่นประสานเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concertosดนตรีคอนเซอโตส์ [TU Subject Heading]
Concertos (Piano)ดนตรีคอนเซอโตส์ (เปียโน) [TU Subject Heading]
Concertos (Violin)ดนตรีคอนเซอโตส์ (ไวโอลิน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead....เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน V for Vendetta (2005)
He started learning piano at age of 6, but when he was 8 years old, he has already performed publicly and successfully played a concerto which made him famous...เขาเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่เมื่อเขาอายุได้เพียง 8 ขวบ เขาก็ได้แสดงเปียโนต่อสาธารณะ Secret (2007)
The only violin concerto he ever wrote.เป็นไวโอลินคอนแชร์โตเพลงเดียวของบราห์ม Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's Piano Concerto in G Major.เปียโน คอนแชร์โต ของราเวล G เมเจอร์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Chiaki's playing Ravel's concerto with Rui.จิอากิจะแสดงราเวลคอนแชร์โต้กับรุยน่ะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's Piano Concerto in G.ราเวล เปียโนคอนแชร์โต้ จีเมเจอร์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
But a piano concerto with this teenybopper?แต่นี่คุณจะเล่นเปียโนคอนแชร์โต้กับใครก็ไม่รู้ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
He played the concerto himself.เขาเล่นคอนแชร์โตด้วยตัวเอง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Obviously, her concerto with me can never again be matched.แน่นอนการแสดงของเธอกับฉันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Play a concerto with me.ไปเล่นคอนแชร์โต้กับฉัน Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I think it's Beethoven's Concerto in D-Major.ผมคิดว่ามันเป็นเบโธเฟน ประสานเสียงใน D-เมเจอร์. Now You See Me (2013)
A violin concerto in F major.เป็น ไวโอลิน คอนชาโทต์ ใน เอฟ เมเจอร์ Event Horizon (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERTO K AH0 N CH EH1 R T OW0
CONCERTOS K AH0 N CH EH1 R T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concerto (n) kˈəntʃˈɛəʳtou (k @1 n ch e@1 t ou)
concertos (n) kˈəntʃˈɛəʳtouz (k @1 n ch e@1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协奏曲[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto, #34,765 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンチェルト[konchieruto] (n) concerto (ita [Add to Longdo]
コンチェルトグロッソ[konchierutogurosso] (n) concerto grosso [Add to Longdo]
協奏曲[きょうそうきょく, kyousoukyoku] (n) concerto; (P) [Add to Longdo]
室内協奏曲[しつないきょうそうきょく, shitsunaikyousoukyoku] (n) chamber concerto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  concerto
      n 1: a composition for orchestra and a soloist

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top