ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concertina

K AA0 N S ER0 T IY1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concertina-, *concertina*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบเพลง[hīpphlēng] (n) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina  FR: harmonica [m] ; accordéon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERTINA K AA0 N S ER0 T IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concertina (n) kˌɒnsətˈiːnə (k o2 n s @ t ii1 n @)
concertinas (n) kˌɒnsətˈiːnəz (k o2 n s @ t ii1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziehharmonika {f} | Ziehharmonikas {pl}concertina | accordions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンチェルティナ[konchieruteina] (n) concertina; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concertina
   n 1: coiled barbed wire used as an obstacle
   2: free-reed instrument played like an accordion by pushing its
     ends together to force air through the reeds
   v 1: collapse like a concertina

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top