ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concert

K AA1 N S ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concert-, *concert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concert(n) การเห็นพ้องร่วมกัน, Syn. agreement, harmony
concert(n) คอนเสิร์ต, See also: การแสดงดนตรี, Syn. performance
concert(vi) ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert(vt) ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน, Syn. plan together, devise
concerted(adj) ที่กระทำร่วมกัน, Syn. combined, mutual
concertize(vi) แสดงคอนเสิร์ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity, harm
concerted(คันเซิร์ทฺ'ทิด) adj. ซึ่งกระทำหรือกำหนดร่วมกัน,ซึ่งกระทำพร้อมกัน., See also: concertedly adv., Syn. cooperative
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้
concertino(คอนซะที'โน) n. concerto อย่างย่อม
concertmaster(คอน'เซิร์ทมาสเทอะ) n. นักไวโอลินนำในsymphony orchestra
concerto(คันเซิร์ท'โท) n. เพลงเล่นประสานเสียง
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse, upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
pop concertการแสดงดนตรีที่นิยมกันโดยวงดนตรีใหญ่ที่มีเครื่องเล่นพร้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concert(vi, vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
preconcert(vt) เตรียมล่วงหน้า,จัดไว้ล่วงหน้า,กำหนดไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ หลักการและแนวคิดเรื่องความปรองดองระหว่างชาติเกิดขึ้นในยุโรป ระหว่าง พ.ศ. 2357-2358 ซึ่งเรียกว่า Concert of Europe หรือบางครั้งเรียกว่า Concert of Allies โดยการรวมตัวของกลุ่มรัฐพันธมิตรที่ต่อต้านการขยายอำนาจของฝรั่งเศส คือ รัสเซีย ออสเตรีย ปรัสเซีย และอังกฤษ ได้รวมตัวกันเป็นระบบแห่งยุโรป (European system) หรือระบบแห่งมหาอำนาจในยุโรป ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในระบบความปรองดองแห่งยุโรปด้วย นอกจากนี้การเกิดระบบความปรองดองแห่งยุโรปซึ่งมีระบบการประชุมคองเกรส ระหว่างชาติมหาอำนาจเป็นกลไกสำคัญนั้น ยังเป็นการแสดงถึง "มหาอำนาจแห่งปฐมลำดับ" (The powers of the first order) และยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกชื่อที่ระบุคำว่ามหาอำนาจ (The first expression of the idea of the Great Powers) อย่างไรก็ตาม ระบบความปรองดองแห่งยุโรปได้ล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2365 [การทูต]
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Concertosดนตรีคอนเซอโตส์ [TU Subject Heading]
Concertos (Piano)ดนตรีคอนเซอโตส์ (เปียโน) [TU Subject Heading]
Concertos (Violin)ดนตรีคอนเซอโตส์ (ไวโอลิน) [TU Subject Heading]
Concertsคอนเสิร์ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My chorus concert is in two weeks. Are you coming?อีกสองอาทิตย์หน้าหนูจะขึ้นร้องเพลง พ่อจะมาไหม Goodfellas (1990)
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน The Bodyguard (1992)
It'd mean canceling the rest of your concert dates.ยกเลิกคอนเสิร์ตคุณทั้งหมดเลยนะ The Bodyguard (1992)
I've got no money for you, Poussin. I have no concerts to offer you.ผมไม่มีทุนให้คุณอีกแล้วนะ ปูแซงต์ และ ไม่จัดคอนเสิร์ตอีกแล้วด้วย The Red Violin (1998)
Class schedule, reading list, date book, concert tickets, concert tickets.ตารางเรียน หนังสือที่อ่าน สมุดบันทึก ตั๋วคอนเสิร์ต ตั๋วคอนเสิร์ต 10 Things I Hate About You (1999)
I wouldn't put on any concerts yet.ยังเล่นเป็นเพลงไม่ได้ Punch-Drunk Love (2002)
Whatever. There's this big concert at the end of term and Joanna's in it.คืองี้ จะมีคอนเสิร์ตตอนปลายเทอม แล้วโจแอนนาก็จะร้องเพลงด้วย Love Actually (2003)
I, uh, I got the concert tickets that you wanted.ฉัน เอ่อ ฉันได้บัตรคอนเสิร์ตที่เธออยากได้มาแล้ว Raise Your Voice (2004)
It's our chance to play a big concert hall! We have to!เราจะได้เล่นในห้องแสดงแล้ว เราต้องสมัครนะ Swing Girls (2004)
Like that time you sold me those concert tickets right before you disappeared.อย่างตอนที่คุณขาย บัตรชมดนตรี ก่อนที่คุณจะหาย ตัวไป Pilot (2004)
That concert for the San francisco bicentennial.คอนเสิร์ตฉลองซานฟรานซิสโก ครบรอบ 200 ปี Mr. Monk and the Blackout (2004)
- No, there's a concert tomorrow.ไม่ครับ พรุ่งนี้มีคอนเสิร์ต April Snow (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concertAfter the concert, the crowd made for the nearest door.
concertAll containing news of his concerts and various activities.
concertA telephone recording tells you what time the concert starts.
concertAt his concerts, she screams for him from a distance.
concertAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
concertBecause of the rain, the audience at the concert was small.
concertBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
concertBusiness prevented him from going to the concert.
concertBut poor people did not go to concerts.
concertCan you secure me two good seats for the concert?
concertCome to my concert tomorrow evening.
concertConcert tickets are on sale at this office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอนเสิร์ต(n) concert, Syn. การแสดงดนตรี, Example: สมาคมดนตรีจัดประกวดคอนเสิร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนนี้, Thai Definition: การแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ อาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ชมคอนเสิร์ต[chom khønsoēt] (v, exp) FR: assister à un concert
หีบเพลง[hīpphlēng] (n) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina  FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
คอนเสิร์ต[khønsoēt] (m) EN: concert ; musical performance  FR: concert [m]
ขวยไจ[khūayjai] (adj) FR: penaud ; déconcerté
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[la-āi] (x) EN: abashed ; ashamed ; feel shame  FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
งง[ngong] (v) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERT K AA1 N S ER0 T
CONCERT K AH0 N S ER1 T
CONCERTS K AA1 N S ER0 T S
CONCERTO K AH0 N CH EH1 R T OW0
CONCERTS K AH0 N S ER1 T S
CONCERTI K AH0 N CH EH1 R T IY0
CONCERTED K AH0 N S ER1 T IH0 D
CONCERTOS K AH0 N CH EH1 R T OW0 Z
CONCERTED K AH0 N S ER1 T AH0 D
CONCERTINA K AA0 N S ER0 T IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concert (n) kˈɒnsət (k o1 n s @ t)
concert (v) kˈənsˈɜːʳt (k @1 n s @@1 t)
concerto (n) kˈəntʃˈɛəʳtou (k @1 n ch e@1 t ou)
concerts (n) kˈɒnsəts (k o1 n s @ t s)
concerts (v) kˈənsˈɜːʳts (k @1 n s @@1 t s)
concerted (v) kˈənsˈɜːʳtɪd (k @1 n s @@1 t i d)
concertos (n) kˈəntʃˈɛəʳtouz (k @1 n ch e@1 t ou z)
concertina (n) kˌɒnsətˈiːnə (k o2 n s @ t ii1 n @)
concerting (v) kˈənsˈɜːʳtɪŋ (k @1 n s @@1 t i ng)
concertinas (n) kˌɒnsətˈiːnəz (k o2 n s @ t ii1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音乐会[yīn yuè huì, ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] concert, #8,408 [Add to Longdo]
协奏曲[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto, #34,765 [Add to Longdo]
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] concerted action; to collude (in dishonesty) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzert {n} | Konzerte {pl}concert | concerts [Add to Longdo]
Konzertflügel {m}concert grand [Add to Longdo]
Konzertsaal {m}concert hall [Add to Longdo]
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]
ガラコンサート[garakonsa-to] (n) gala concert [Add to Longdo]
クリコン[kurikon] (n) (abbr) Christmas concert [Add to Longdo]
ゲリラライブ[geriraraibu] (n) surprise concert (wasei [Add to Longdo]
コンサート[konsa-to] (n) concert; (P) [Add to Longdo]
コンサートピッチ[konsa-topicchi] (n) concert pitch [Add to Longdo]
コンサートホール[konsa-toho-ru] (n) concert hall [Add to Longdo]
コンサートマスター[konsa-tomasuta-] (n) concert master [Add to Longdo]
コンサルタント[konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
コンチェルティナ[konchieruteina] (n) concertina; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concert
   n 1: a performance of music by players or singers not involving
      theatrical staging
   v 1: contrive (a plan) by mutual agreement
   2: settle by agreement; "concert one's differences"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top