ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concentrate

K AA1 N S AH0 N T R EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concentrate-, *concentrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concentrate(vt) ทำให้เข้มข้นขึ้น, Syn. intensify, strengthen
concentrate(vt) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, Syn. center, focus
concentrate(vi) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentrate(vt) ทำให้เพ่งความสนใจ, Syn. concenter, converge, Ant. ignore, be inattentive
concentrate(vi) เพ่งความสนใจ
concentrate(n) สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น
concentrate at(phrv) มุ่งไปที่, See also: เพ่งเล็งไปที่
concentrate on(phrv) รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate upon, focus on
concentrate on(phrv) สนใจใน, Syn. concentrate upon, focus on
concentrate upon(phrv) รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate on, focus on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi, vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrate, Inability toไม่มีสมาธิ [การแพทย์]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
concentrated solutionสารละลายเข้มข้น, สารละลายที่มีตัวละลาย ละลายอยู่เป็นปริมาณมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concentrateA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
concentrateAll you have to do is to concentrate.
concentrateConcentrate your attention on this problem.
concentrateDon't look out the window. Concentrate on your work.
concentrateHe concentrated his attention on what she said.
concentrateHe concentrated his energies on helping his friend.
concentrateHe concentrated on his study.
concentrateHe concentrated on his study of prepositions.
concentrateHe is unable to concentrate on his academic work.
concentrateI can't concentrate on my work because of the noise.
concentrateI concentrated all my energies on the problem.
concentrateI concentrated my attention on the lecture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งสมาธิ(v) concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai Definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
คิดหนัก(v) think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai Definition: คิดมากกว่าปกติ
โหม(v) mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
เข้าสมาธิ(v) concentrate, See also: be in state of deep meditation, concentrate one's mind, Syn. เข้าฌาน, Example: ท่านกำลังเข้าสมาธิ อย่าทำเสียงดังรบกวน, Thai Definition: ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเดียว
จดจ่อ(v) concentrate, See also: pay attention, focus, Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ, Example: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง, Thai Definition: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
ฝักใฝ่(v) concentrate on, See also: pay attention to, be interested in, Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง, Thai Definition: สนใจเข้าด้วย
มุ(v) concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai Definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
ตั้งใจ(v) concentrate one's attention, See also: pay attention, study carefully, absorb, Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ, Example: ผมตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมออย่างที่พ่อแม่หวังไว้, Thai Definition: เอาใจจดจ่อ
ตั้งหน้า(v) concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ตั้งหน้าตั้งตา(v) concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: เธอตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำจนเช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ฝักใฝ่[fakfai] (v) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in
โหม[hōm] (v) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert  FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หัวหอมสามหัว[hūahøm sām hūa] (n, exp) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream
หัวกะทิ[hūakathi] (n, exp) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream  FR: crème de lait de coco [f]
หัวแร่[hūaraē] (n) EN: ore concentrate
จัด[jat] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme  FR: intense ; dense ; extrême
จดจ่อ[jotjø] (v) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in
แก่[kaē] (adj) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated  FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCENTRATE K AA1 N S AH0 N T R EY2 T
CONCENTRATED K AA1 N S AH0 N T R EY2 T AH0 D
CONCENTRATED K AO1 N S AH0 N T R EY2 T IH0 D
CONCENTRATES K AA1 N S AH0 N T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concentrate (v) kˈɒnsəntrɛɪt (k o1 n s @ n t r ei t)
concentrated (v) kˈɒnsəntrɛɪtɪd (k o1 n s @ n t r ei t i d)
concentrates (v) kˈɒnsəntrɛɪts (k o1 n s @ n t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] concentrated; specialized, #3,147 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense, #4,548 [Add to Longdo]
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed, #6,729 [Add to Longdo]
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] concentrated; single-mindedly devoted to, #8,848 [Add to Longdo]
聚精会神[jù jīng huì shén, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ, / ] concentrate one's attention, #28,998 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, ] concentrated; strong wine, #975,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzentrat {n} | Konzentrate {pl}concentrate | concentrates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
コンク[konku] (adj-f) (abbr) concentrated [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
気を入れる[きをいれる, kiwoireru] (exp,v1) to do in earnest; to concentrate on; to apply one's mind to [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
高濃度[こうのうど, kounoudo] (n,adj-no) high concentration; concentrated; highly-concentrated [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concentrate
   n 1: the desired mineral that is left after impurities have been
      removed from mined ore [syn: {dressed ore}, {concentrate}]
   2: a concentrated form of a foodstuff; the bulk is reduced by
     removing water
   3: a concentrated example of something; "the concentrate of
     contemporary despair"
   v 1: make denser, stronger, or purer; "concentrate juice"
   2: direct one's attention on something; "Please focus on your
     studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate},
     {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}]
   3: make central; "The Russian government centralized the
     distribution of food" [syn: {centralize}, {centralise},
     {concentrate}] [ant: {decentralise}, {decentralize},
     {deconcentrate}]
   4: make more concise; "condense the contents of a book into a
     summary" [syn: {digest}, {condense}, {concentrate}]
   5: draw together or meet in one common center; "These groups
     concentrate in the inner cities"
   6: compress or concentrate; "Congress condensed the three-year
     plan into a six-month plan" [syn: {condense}, {concentrate},
     {contract}]
   7: be cooked until very little liquid is left; "The sauce should
     reduce to one cup" [syn: {boil down}, {reduce}, {decoct},
     {concentrate}]
   8: cook until very little liquid is left; "The cook reduced the
     sauce by boiling it for a long time" [syn: {reduce}, {boil
     down}, {concentrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top