ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come

K AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come-, *come*
English-Thai: Longdo Dictionary
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
Come off it!(phrase,, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, Syn. Don't be ridiculous!
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
main outcome measure(n, phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come(vi) เกิดขึ้น, See also: ปรากฏ, Syn. appear, take place, occur, happen
come(vi) ถึง (ยาวมาถึง), See also: มาถึง, Syn. extend, reach, expand, spread, stretch
come(vi) เป็น, See also: กลายเป็น, Syn. become, get
come(vi) มา, See also: มาถึง, มาแล้ว, Syn. approach, near, advance, arrive, Ant. go, leave, depart
come(vi) มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด), See also: เกิดใน, Syn. issue, emanate, arise, originate, appear
come(sl) ถึงจุดสุดยอด, Syn. cum
comer(n) คนหรือสิ่งที่จะประสบความสำเร็จ
comer(n) ผู้ที่มา
comet(n) ดาวหาง
comedo(n) สิวเสี้ยน, Syn. blackhead

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. come about เกิดขึ้น, ปรากฎขึ้น . Phr. come across พบ โดยบังเอิญ Phr. come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง
come-hitheradj. ซึ่งยั่วยวน,ซึ่งล่อลวง
comebackn. การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม,การพูดย้อนที่ฉลาด, Syn. return
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก,ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne
comedic(คะมี'ดิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก
comedienne(คะมี'เดียน) n. นักแสดงละครตลกหญิง,ตัวตลกหญิง
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
comedo(คอม'มีโด) n. สิวหัวดำ
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
comedy(คอม'มีดี) n. ละครตลก,เรื่องตลก,ฉากละครตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
come(vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ
comedian(n) ตัวตลก,จำอวด
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี
comet(n) ดาวหาง
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
outcome(n) ผลลัพธ์,ผลสุดท้าย,ทางออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
come of ageบรรลุนิติภาวะ [ดู attain of majority] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of humoursสุขนาฏกรรมลักษณะนิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of ideasสุขนาฏกรรมข้อคิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of intriguesสุขนาฏกรรมกลอุบาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of mannersสุขนาฏกรรมมรรยาทสังคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of moralsสุขนาฏกรรมศีลธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of situationสุขนาฏกรรมสถานการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Come from Withinออกมาจากภายใน [การแพทย์]
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]
Comedoคอมมีโด [การแพทย์]
Comedocarcinoma, Invasiveโคมีโดคาร์ซิโนมาชนิดแทรกซึม [การแพทย์]
Comedocarcinoma, Non Invasiveโคมีโดคาร์ซิโนมาชนิดไม่แทรกซึม [การแพทย์]
Comedogenic Effectเหตุก่อสิว [การแพทย์]
Comedone, Redสิวหัวแดง [การแพทย์]
Comedonesสิวเป็นหัว [การแพทย์]
Comedones, Closedสิวหัวปิด [การแพทย์]
Comedones, Openedสิวหัวเปิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
come of age(vt) บรรลุนิติภาวะ
come out of the closetการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นรักร่วมเพศ, การเปิดเผยความลับหรือเรื่องที่มีคนรู้เพียงไม่กี่คน ให้สาธารณขนได้รับรู้, See also: come out, A. disclose, let on, divulge, expose, give away, let out, reveal, Syn. out
comedogenic(adj) ที่เป็นสาเหตุของการการเกิดสิว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on.มาสิ Mad Max (1979)
Come on.มาสิ Dirty Dancing (1987)
Come on!มาเร็ว Goodfellas (1990)
Come on.ไม่... Schindler's List (1993)
Come in.เข้ามา Malèna (2000)
- Come on!-Danielle. The Girl Next Door (2004)
Come on.มาสิ Just Like Heaven (2005)
Come on.ไปเถอะ Rio (2006)
Come on.อย่าน่า The Heart of the Matter (2007)
Come on.มานี่ Prey (2007)
Come here!ใจเย็น The Mist (2007)
Come on.Come on Alvin and the Chipmunks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come80% of all English words come from other languages.
comeA baby comes to chew foods.
comeA button has come off my coat.
comeA button has come off my raincoat.
comeA certain problem may come about.
come'A' comes before 'B' in the alphabet.
comeA friend comes to play at our house tomorrow.
comeAfter all, he did not come.
comeAfter all she did not come.
comeAfter a storm comes a calm. [Proverb]
comeAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
comeAfter rain comes fair weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว(v) sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai Definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ร่วงหล่น(v) fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย
หวนคืน(v) return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai Definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
ฮั้ว(v) come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai Definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
คืนจอ(v) return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai Definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
จอดไม่ต้องแจว(v) come to the end, See also: be finished for, Example: ถ้าเวลาผ่านไปซัก 2-3 ปีแล้ว คงจอดไม่ต้องแจวกันเลยครับ, Thai Definition: หยุดสนิท, หมดบทบาท
ถึงที่ตาย(v) come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
เกิดขึ้นในใจ(v) have an idea, See also: come up with an idea, Example: เวลานี้ แผนการหลายอย่างเกิดขึ้นในใจเขา
มาสาย(v) arrive late, See also: come late, Syn. มาช้า, มาล่า, Ant. มาเร็ว, Example: นักเรียนคนใดมาหลังเวลา 8.00 น. ถือว่ามาสาย, Thai Definition: มาหลังเวลาที่กำหนด
เร็วๆ เข้า(v) come on, Syn. เร็วๆ, Ant. ช้าๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อนาคต[anākhot] (x) EN: to come ; to be  FR: à venir
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
อวสาน[awasān] (v) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over  FR: terminer
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité

CMU English Pronouncing Dictionary
COME K AH1 M
COMEX K AA1 M EH2 K S
COMET K AA1 M AH0 T
COMER K AH1 M ER0
COMES K AH1 M Z
COMEAU K AH0 M OW1
COMELY K AH1 M L IY0
COMETS K AA1 M AH0 T S
COMETH K AH1 M IH0 TH
COMEDY K AA1 M AH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
come (v) kˈʌm (k uh1 m)
Comex (n) kˈɒmɛks (k o1 m e k s)
comer (n) kˈʌmər (k uh1 m @ r)
comes (v) kˈʌmz (k uh1 m z)
comet (n) kˈɒmɪt (k o1 m i t)
comedy (n) kˈɒmədiː (k o1 m @ d ii)
comely (j) kˈʌmliː (k uh1 m l ii)
comers (n) kˈʌməz (k uh1 m @ z)
comets (n) kˈɒmɪts (k o1 m i t s)
come-on (n) kˈʌm-ɒn (k uh1 m - o n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再来[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] come again, #5,225 [Add to Longdo]
喜剧[xǐ jù, ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] comedy, #8,626 [Add to Longdo]
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with, #12,558 [Add to Longdo]
彗星[huì xīng, ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, ] comet, #19,343 [Add to Longdo]
辈出[bèi chū, ㄅㄟˋ ㄔㄨ, / ] come forth in large numbers, #31,294 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] comet, #35,516 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] comet, #51,703 [Add to Longdo]
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, ] come to the surface; become apparent, #65,055 [Add to Longdo]
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, / ] comet or supernova viewed as evil portent, #86,153 [Add to Longdo]
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄨˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace, #120,898 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] TH: มา  EN: come

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heraufgekommencome up [Add to Longdo]
herausgekommencome out [Add to Longdo]
hergekommencome here [Add to Longdo]
hergerührtcome from [Add to Longdo]
zugekommencome up to [Add to Longdo]
zugespitztcome to a crisis [Add to Longdo]
zu Stande gekommen; zustandegekommen [alt]come about [Add to Longdo]
Besuchen Sie mich einmal.Come to see me some time. [Add to Longdo]
Herein!Come in! [Add to Longdo]
Jetzt mach mal einen Punkt!Come off it! [Add to Longdo]
Ja, das ist etwas anderes.Come now, that's different. [Add to Longdo]
Komm in den Garten.Come into the garden. [Add to Longdo]
Komm mit!Come along! [Add to Longdo]
Los, wir wollen gehen.Come on, let's go. [Add to Longdo]
Mag kommen was da will.Come what may. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いく[iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
いざ[iza] (adv,int) (See いざと言う時) now; come (now); well [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いじける[ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
試験結果[しけんけっか, shikenkekka] test outcome, test result [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come
   n 1: the thick white fluid containing spermatozoa that is
      ejaculated by the male genital tract [syn: {semen}, {seed},
      {seminal fluid}, {ejaculate}, {cum}, {come}]
   v 1: move toward, travel toward something or somebody or
      approach something or somebody; "He came singing down the
      road"; "Come with me to the Casbah"; "come down here!";
      "come out of the closet!"; "come into the room" [syn:
      {come}, {come up}] [ant: {depart}, {go}, {go away}]
   2: reach a destination; arrive by movement or progress; "She
     arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until
     after midnight" [syn: {arrive}, {get}, {come}] [ant: {go
     away}, {go forth}, {leave}]
   3: come to pass; arrive, as in due course; "The first success
     came three days later"; "It came as a shock"; "Dawn comes
     early in June"
   4: reach or enter a state, relation, condition, use, or
     position; "The water came to a boil"; "We came to understand
     the true meaning of life"; "Their anger came to a boil"; "I
     came to realize the true meaning of life"; "The shoes came
     untied"; "come into contact with a terrorist group"; "his
     face went red"; "your wish will come true"
   5: to be the product or result; "Melons come from a vine";
     "Understanding comes from experience" [syn: {come}, {follow}]
   6: be found or available; "These shoes come in three colors; The
     furniture comes unassembled"
   7: come forth; "A scream came from the woman's mouth"; "His
     breath came hard" [syn: {issue forth}, {come}]
   8: be a native of; "She hails from Kalamazoo" [syn: {hail},
     {come}]
   9: extend or reach; "The water came up to my waist"; "The
     sleeves come to your knuckles"
   10: exist or occur in a certain point in a series; "Next came
     the student from France"
   11: cover a certain distance; "She came a long way"
   12: come under, be classified or included; "fall into a
     category"; "This comes under a new heading" [syn: {fall},
     {come}]
   13: happen as a result; "Nothing good will come of this"
   14: add up in number or quantity; "The bills amounted to
     $2,000"; "The bill came to $2,000" [syn: {total}, {number},
     {add up}, {come}, {amount}]
   15: develop into; "This idea will never amount to anything";
     "nothing came of his grandiose plans" [syn: {come}, {add
     up}, {amount}]
   16: be received; "News came in of the massacre in Rwanda" [syn:
     {come}, {come in}]
   17: come to one's mind; suggest itself; "It occurred to me that
     we should hire another secretary"; "A great idea then came
     to her" [syn: {occur}, {come}]
   18: come from; be connected by a relationship of blood, for
     example; "She was descended from an old Italian noble
     family"; "he comes from humble origins" [syn: {derive},
     {come}, {descend}]
   19: proceed or get along; "How is she doing in her new job?";
     "How are you making out in graduate school?"; "He's come a
     long way" [syn: {do}, {fare}, {make out}, {come}, {get
     along}]
   20: experience orgasm; "she could not come because she was too
     upset"
   21: have a certain priority; "My family comes first"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top