ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collage

K AH0 L AA1 ZH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collage-, *collage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collage(n) ศิลปการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่นำมาปะติดปะต่อกัน
collagen(n) คอลลาเจน, See also: สารที่พบในข้อต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collagen. เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collageการปะติดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collageภาพปะติด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collageภาพปะติด [TU Subject Heading]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน,สาร;คอลลาเจน;คอลลาเจ็น;เนื้อเยื่อคอลลาเจน;สารคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Bundlesมัดของเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen diseasesโรคคอลลาเจน [TU Subject Heading]
Collagen Diseasesคอลลาเจน,โรค;โรคเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Collagen Fibersคอลลาเจ็นไฟเบอร์,เส้นใยคอลลาเจน,ใยคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Fibresเส้นใยคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Fibrilsใยคอลลาเจน,เส้นใยคอลลาเจน,คอลลาเจนไฟบริลส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collageHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้นของเครื่องบิน[kān kheun khøng khreūangbin] (n, exp) EN: takeoff  FR: décollage [m] ; envol [m]
คอลลาเจน[khøllāgēn] (n) EN: collagen  FR: collagène [m]
ภาพตัดปะ[phāp tat pa] (n, exp) EN: collage
ตัดปะ[tat pa] (v, exp) EN: do a collage

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLAGE K AH0 L AA1 ZH
COLLAGEN K AA1 L AH0 G AH0 N
COLLAGES K AH0 L AA1 ZH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collage (n) kˈɒlaːʒ (k o1 l aa zh)
collages (n) kˈɒlaːʒɪz (k o1 l aa zh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶原[jiāo yuán, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] collagen (protein), #11,729 [Add to Longdo]
骨胶原[gǔ jiāo yuán, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] collagen (protein), #83,541 [Add to Longdo]
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] collagen fiber [Add to Longdo]
胶原质[jiāo yuán zhì, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄓˋ, / ] collagen (protein) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Collagen {f} | Collagen {pl}collage | collages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
コラーゲン[kora-gen] (n) collagen (ger [Add to Longdo]
コラージュ[kora-ju] (n) collage (fre [Add to Longdo]
フォトコラージュ[fotokora-ju] (n) photocollage; photomontage [Add to Longdo]
貼り絵[はりえ, harie] (n) collage [Add to Longdo]
膠原質[こうげんしつ, kougenshitsu] (n) (See コラーゲン) collagen [Add to Longdo]
膠原病[こうげんびょう, kougenbyou] (n) collagen disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collage
   n 1: a paste-up made by sticking together pieces of paper or
      photographs to form an artistic image; "he used his
      computer to make a collage of pictures superimposed on a
      map" [syn: {collage}, {montage}]
   2: any collection of diverse things; "a collage of memories"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top