ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coil

K OY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coil-, *coil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coil(n) ขด (เชือกหรือสายยาง), See also: สิ่งที่เป็นม้วนหรือขด, Syn. ring, winding, spiral, helix, whorl, loop, twine, twist, curl, roll, scroll
coil(vi) ขดเป็นวง, Syn. spiral, roll, loop, twine, entwine, convulate, lap, Ant. straighten, unwind, ravel
coil(n) ขดลวดซึ่งกระแสไฟไหลผ่าน, See also: ขดลวดเหนี่ยวนำ, Syn. winding
coil(vt) ม้วน, See also: ทำให้ม้วน, ทำให้ขด, ทำให้เป็นม้วนหรือขด, Syn. spiral, roll, loop, twine, entwine, convulate, lap, bolt, crimp;, Ant. straighten, unwind, ravel
coil(n) ความลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, Syn. trouble, bustle, ado, turmoil
coil(n) ความวุ่นวายเอะอะ, Syn. commotion, tumult
coil up(phrv) นอนขดตัวอยู่, See also: นอนม้วนตัวอยู่
coil up(phrv) ม้วนเชือกไว้ในมือ (การแล่นเรือ), See also: จับเชือกขดเป็นวง
coil down(phrv) ม้วนเชือกผูกเรือ (การแล่นเรือ)
coil round(phrv) หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง), See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ, Syn. twist around, wind around, wreathe around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coil(คอยลฺ) {coiled,coiling,coils} v. ขด,ม้วน,ขดเป็นวง,เคลื่อนเป็นวง n. ขดลวด,ม้วน,วง
coil springn. ขดลวดสปริง
recoil(รีคอยล์') vi.,n. (การ) ถอยหลัง,ล่าถอย,หดตัว,ระยะสะท้อนกลับของปืน,แรงสะท้อนกลับมาของปืน, See also: recoilingly adv., Syn. withdraw, finch
uncoil(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กางออก,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
coil(n) ขดลวด,ห่วงคุมกำเนิด
coil(vt) ม้วน,ขด,เป็นวง,งอ
recoil(vi) ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coilห่วงอนามัยแบบขด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coil๑. คอยล์, ท่อขอ๒. ขดลวด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil bypass factorแฟกเตอร์ลมเลี่ยงผ่านคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil circuitingการจัดวงจรในคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil depthความลึกคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil face area; face area of coilพื้นที่หน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil heightความสูงคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil ignitionการจุดระเบิดด้วยคอยล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coil ignitionการจุดระเบิดด้วยคอยล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil performanceสมรรถนะคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coilท่อขด,คอล์ย [การแพทย์]
Coil Position, Randomเรียงตัวในลักษณะเป็นขดลวด [การแพทย์]
Coil Springลักษณะขดลวดสปริง [การแพทย์]
Coil, Randomขดรูปร่างไม่จำกัด [การแพทย์]
Coiledขมวดม้วน,ขดตัวไปมา [การแพทย์]
Coiled Hyphaeพันกันเป็นขดคล้ายสปริง [การแพทย์]
Coiled Spring Patternลักษณะคล้ายลวดสปริง [การแพทย์]
Coilingขดตัว,การขดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coilHer hair hung in neat coils.
coilThe snake coils itself up.
coilWhen a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขดงอ(v) coil, See also: wind, spiral, twine, twist, Syn. งอ, คู้, Ant. เหยียด, ตรง, Example: สมองเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเทาออกชมพูขดงออยู่ภายในกะโหลกศีรษะ
คอยล์(n) coil, See also: ignition coil, Example: ช่างคนที่สองจัดการเช็ดสายไฟ ลองสายไฟพักหนึ่ง เขาก็บอกว่าคอยล์ไม่มีไฟเลย ดังนั้นเขาจึงจัดการเปลี่ยนคอยล์, Thai Definition: อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าที่เขี้ยวหัวเทียน, Notes: (อังกฤษ)
พัน(v) bind, See also: coil, Syn. ม้วน, วน, Example: นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ, Thai Definition: วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ
การขมวดผม(n) coiling, See also: rolling, curling one' s hair up into a knot, Syn. การกระหมวดผม, Example: นักบวชพราหมณ์มักทำการขมวดผม, Thai Definition: การบิดม้วนผมแล้วขอดให้เป็นปม
ขด(n) coil, See also: ring, circle, loop, curl, Syn. ม้วน, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของขดลวดทองแดงหรือสารเรืองแสง, Count Unit: ขด, Thai Definition: สิ่งที่เป็นวงๆ
ขด(v) coil, See also: be curled up, twist, bend, roll into a coil, whirl, wind, Syn. ม้วน, วง, ขด, Example: กิ้งกือจะขดเป็นวงเมื่อมีใครเอาไม้ไปแหย่, Thai Definition: ม้วนตัวเป็นวงๆ
ขด(clas) coil, See also: ring, Example: พ่อซื้อลวดมา 2 ขดเพื่อทำราวตามผ้า, Count Unit: ขด, Thai Definition: ลักษณะนามเรียกสิ่งของที่เป็นวงๆ เช่นนั้น
ขดลวด(n) coil, See also: spiral, coil of wire, Example: กระแทกหรือการเคลื่อนไหวได้จากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, Count Unit: ขด
ขนด(n) coil, See also: twisted portion, curled portion, Example: องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้นโดยมีเส้นนูนหนารอบองค์พระทั้งหมด, Thai Definition: โคนหางงู
ลาน(n) spring, See also: coil, Example: นาฬิกาไม่เดินเพราะลานขาด, Thai Definition: เหล็กแบนที่ม้วนไว้แล้วคลายตัวออก เกิดกำลังดันให้ตัวจักรหมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[deng] (v) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound  FR: rebondir
ขนมไส้ไก่[khanom saikai] (n, exp) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling
ขยาด[khayāt] (v) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid  FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
คอยล์[khøi] (n) EN: coil ; ignition coil
ขด[khot] (n) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl  FR: bobine [m]
ขด[khot] (n) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]  FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ขด[khot] (v) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind  FR: bobiner ; enrouler
ขดลวด[khotlūat] (n) EN: coil ; spiral ; coil of wire
ขดงอ[khot-ngø] (n) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist
เกล้า[klāo] (v) EN: wear hair in a bun or coil ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun

CMU English Pronouncing Dictionary
COIL K OY1 L
COILE K OY1 L
COILS K OY1 L Z
COILED K OY1 L D
COILING K OY1 L IH2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coil (v) kˈɔɪl (k oi1 l)
coils (v) kˈɔɪlz (k oi1 l z)
coiled (v) kˈɔɪld (k oi1 l d)
coiling (v) kˈɔɪlɪŋ (k oi1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll, #2,388 [Add to Longdo]
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, / ] coil (in electric motor or transformer), #43,403 [Add to Longdo]
盘头[pán tóu, ㄆㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] coiled hair; bun (hairstyle); to interrogate, #91,514 [Add to Longdo]
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, / ] coiled; entwined; tortuous, #114,311 [Add to Longdo]
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] coil; contraceptive coil; intrauterine device, #135,264 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] Coilia nasus, #136,135 [Add to Longdo]
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, ] coiled; entwined; tortuous, #365,465 [Add to Longdo]
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandbeschichten {n}; Bandbeschichtung {f}coil coating [Add to Longdo]
Bandwiege {f}coil cradle [Add to Longdo]
Drahtbund {n}; Drahtrolle {f}coil of wire; ring of wire [Add to Longdo]
Federbandkupplung {f}coil clutch [Add to Longdo]
Schraubenfeder {f}; Spiralfeder {f}coil spring [Add to Longdo]
Spiralfeder {f}coil spring [Add to Longdo]
Spulantrieb {m}coil drive [Add to Longdo]
Wickeldurchmesser {m}coil diameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
たじたじ[tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
アーマチュアコイル[a-machuakoiru] (n) armature coil [Add to Longdo]
イグニッションコイル[igunisshonkoiru] (n) ignition coil [Add to Longdo]
インダクションコイル[indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
コイル[koiru] (n) coil; (P) [Add to Longdo]
コイルガン[koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
コイルスプリング[koirusupuringu] (n) coil spring [Add to Longdo]
コイルボビン[koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coil
   n 1: a structure consisting of something wound in a continuous
      series of loops; "a coil of rope" [syn: {coil}, {spiral},
      {volute}, {whorl}, {helix}]
   2: a round shape formed by a series of concentric circles (as
     formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl},
     {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}]
   3: a transformer that supplies high voltage to spark plugs in a
     gasoline engine
   4: a contraceptive device placed inside a woman's womb
   5: tubing that is wound in a spiral
   6: reactor consisting of a spiral of insulated wire that
     introduces inductance into a circuit
   v 1: to wind or move in a spiral course; "the muscles and nerves
      of his fine drawn body were coiling for action"; "black
      smoke coiling up into the sky"; "the young people gyrated
      on the dance floor" [syn: {gyrate}, {spiral}, {coil}]
   2: make without a potter's wheel; "This famous potter hand-
     builds all of her vessels" [syn: {handbuild}, {hand-build},
     {coil}]
   3: wind around something in coils or loops [syn: {coil}, {loop},
     {curl}] [ant: {uncoil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top