ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coffin

K AO1 F IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coffin-, *coffin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffin(vt) บรรจุศพในโลงศพ, See also: บรรจุศพ, บรรจุในโลง, นำใส่โลง
coffin(n) โลงศพ, See also: หีบศพ, Syn. casket, sarcophagus
coffin nail(sl) บุหรี่
coffin dodger(sl) คนแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffin(คอฟ'ฟิน) n. โลงศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
coffin(n) หีบศพ,โลงศพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffin industryอุตสาหกรรมโลงศพ [TU Subject Heading]
Coffin-Lidรูปคล้ายฝาโลงศพฝรั่ง [การแพทย์]
Coffinsโลงศพ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลง(n) coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count Unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai Definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ(n) coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count Unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai Definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กรัณฑ์(n) casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count Unit: ใบ
หีบศพ(n) coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count Unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai Definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักศพ[chak sop] (v, exp) EN: carry a coffin around the crematory
หีบศพ[hīpsop] (n) EN: coffin ; casket  FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลง[lōng] (n) EN: coffin ; casket ; bier  FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[lōngsop] (n, exp) EN: coffin ; casket  FR: cercueil [m] ; bière [f]
พนมศพ[phanomsop] (x) EN: make up a corpse before putting it into a coffin
เผาหลอก[phao løk] (v, exp) EN: lay down the flower under the coffin before cremating

CMU English Pronouncing Dictionary
COFFIN K AO1 F IH0 N
COFFING K AO1 F IH0 NG
COFFINS K AO1 F IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coffin (n) kˈɒfɪn (k o1 f i n)
coffins (n) kˈɒfɪnz (k o1 f i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棺材[guān cái, ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ, ] coffin, #16,382 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] coffin, #16,628 [Add to Longdo]
灵柩[líng jiù, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] coffin containing a corpse, #35,648 [Add to Longdo]
棺木[guān mù, ㄍㄨㄢ ㄇㄨˋ, ] coffin, #35,685 [Add to Longdo]
寿材[shòu cái, ㄕㄡˋ ㄘㄞˊ, 寿 / ] coffin, #182,067 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] coffin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sarg {m} | Särge {pl}coffin | coffins [Add to Longdo]
Sargdeckel {m}coffin lid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コフィン[kofin] (n) coffin [Add to Longdo]
梓宮[しきゅう, shikyuu] (n) (arch) Emperor's coffin (made of catalpa wood) [Add to Longdo]
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
棺に納める[かんにおさめる, kanniosameru] (exp,v1) to lay in a coffin [Add to Longdo]
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed [Add to Longdo]
棺を覆う[かんをおおう, kanwooou] (exp,v5u) to cover a coffin; to die [Add to Longdo]
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
出棺[しゅっかん, shukkan] (n,vs) carrying out a coffin; funeral procession [Add to Longdo]
寝棺[ねかん, nekan] (n) coffin; casket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coffin
   n 1: box in which a corpse is buried or cremated [syn: {coffin},
      {casket}]
   v 1: place into a coffin; "her body was coffined"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top