ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocky

K AA1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocky-, *cocky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocky(adj) หยิ่งยโส, See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป, Syn. arrogant, overconfident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
cockyol(l) ybird n. นกน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKY K AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocky (j) kˈɒkiː (k o1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingebildet {adj} | eingebildeter | am eingebildestencocky | cockier | cockiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear [Add to Longdo]
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cocky
      adj 1: overly self-confident or self-assertive; "a very cocky
             young man"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top