ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cobber

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobber-, *cobber*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're sure gonna be trouble tonight, cobber.คืนนี้ฉันอยู่ห่างๆพวกคุณเอาไว้ดีกว่านะคะ Melbourne (2010)
Looks like someone is hunting for you, cobber.ดูเหมือนมีคนตามล่าคุณอยู่นะ Melbourne (2010)
Let's go home, Cobber.กลับบ้านกันเถอะ เพื่อน Peleliu Airfield (2010)
Hey, welcome home, cobber.ยินดีต้อนรับกลับบ้านว่ะเพื่อน Peleliu Landing (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobber    (n) kˈɒbər (k o1 b @ r)
cobbers    (n) kˈɒbəz (k o1 b @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cobber
      n 1: Australian term for a pal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top