ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cleat

K L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleat-, *cleat*
English-Thai: Longdo Dictionary
nucleate(vi, vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleat(n) ปุ่มสตั๊ด, See also: หมุดใต้พื้นรองเท้าบางชนิด เช่น รองเท้าฟุตบอล, Syn. stud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleat(คลีท) {cleated,cleating,cleats} n. เสาหลัก,หลักผูกเชือก vt. ใช้หลักยึด,ผูกกับหลัก

English-Thai: Nontri Dictionary
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleatแนวแตกแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEAT K L IY1 T
CLEATS K L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleat (n) klˈiːt (k l ii1 t)
cleats (n) klˈiːts (k l ii1 t s)
Cleator Moor (n) klˌiːtə-mˈuəʳr (k l ii2 t @ - m u@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリート[kuri-to] (n) cleat [Add to Longdo]
銀山猿子[ぎんざんましこ;ギンザンマシコ, ginzanmashiko ; ginzanmashiko] (n) (uk) pine grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
除核[じょかく, jokaku] (n,vs) enucleate [Add to Longdo]
赤芽球[せきがきゅう, sekigakyuu] (n) (See 赤血球) erythroblast (immature nucleate erythrocyte) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleat
   n 1: a metal or leather projection (as from the sole of a shoe);
      prevents slipping
   2: a fastener (usually with two projecting horns) around which a
     rope can be secured
   3: a strip of wood or metal used to strengthen the surface to
     which it is attached
   v 1: provide with cleats; "cleat running shoes for better
      traction"
   2: secure on a cleat; "cleat a line"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top