ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

claque

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claque-, *claque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claque(n) คนที่ติดตามชื่นชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าม้า(n) claque, See also: shill, Example: การแสดงดนตรีครั้งแรกของนักร้องหน้าใหม่ ผู้จัดต้องหาหน้าม้าไว้คอยปรบมือเชียร์หน้าเวที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับจ้างปรบมือให้การแสดงหรือนักแสดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ลั่น[lan] (v) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack  FR: claquer
หน้าม้า[nāmā] (n) EN: claque
เหนื่อยมาก[neūay māk] (adj) EN: dog-tired  FR: épuisé ; claqué ; crevé
ตาย[tāi] (v) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last  FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ทำเสียงดัง[tham sīengdang] (v, exp) FR: faire du bruit ; claquer
ตบ[top] (x) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat  FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบหน้า[top nā] (v, exp) EN: slap in the face ; humilier  FR: gifler ; souffleter (vx) ; donner une claque (à qqn) ; claquer
ตบสลบไสล[top salopsalai] (v, exp) EN: slap (you) silly   FR: donner une claque

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claque (n) klˈæk (k l a1 k)
claques (n) klˈæks (k l a1 k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  claque
      n 1: a group of followers hired to applaud at a performance

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top