ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checkered

CH EH1 K ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checkered-, *checkered*, checker, checkere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checkered(adj) ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer

English-Thai: Nontri Dictionary
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Checkered flag, here I come! No!ธงตาหมากรุกที่นี่ฉันมา! Cars (2006)
I must say, of all the kids applying for a summer internship, you have quite a checkered history.ผมต้องพูดนะ ในบรรดาเด็กทุกคน ที่สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน เธอมีประวัติที่หลากหลายทีเดียว Charlie Bartlett (2007)
¶¶ By the sharp lapel of your checkered coat ¶¶# โดยจับที่คอเสื้อโค้ท ลายตาราง # Pilot (2009)
And checkered curtains and cats and dogs, and bait, every girl that I ever liked.ผ้าม่านลายตาราง กับแมว หมาด้วย เหยื่อด้วย ผู้หญิงทุกคนที่ผมเคยชอบ I Will Rise Up (2009)
♪ By the scarf in back of your checkered coat ♪# โดยจับที่คอเสื้อลายตาราง # Goodbye (2012)
People from Iowa seem to love a checkered past.ผู้คนจากไอโอว่าดูเหมือนจะชอบการเช็คประวัติ Addicted to Love (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาหมากรุก(adj) chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai Definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูม[pūm] (n) EN: silk with checkered design ; dotted silk  FR: brocart [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKERED CH EH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checkered (v) tʃˈɛkəd (ch e1 k @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riffelblech {n}checkered sheet [Add to Longdo]
Streifenschwanzspecht {m} [ornith.]Checkered Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェッカーフラッグ[chiekka-furaggu] (n) checkered flag [Add to Longdo]
黄八丈[きはちじょう, kihachijou] (n) yellow silk cloth with a dark striped or checkered pattern (from Hachijo island) [Add to Longdo]
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard [Add to Longdo]
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checkered
   adj 1: patterned with alternating squares of color [syn:
       {checked}, {checkered}, {chequered}]
   2: marked by changeable fortune; "a checkered business career"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top