ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cg

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cg-, *cg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
cgdabbr. chronic granulomatoous diasease
cglabbr. chronic granulocytic leukemia
cgm(ซีจีเอ็ม) abbr. ย่อมาจาก computer graphics metafile เป็นระบบการเก็บภาพของคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
cgnabbr. chronic glomerulonephritis
cgttabbr. cortisal glucosse tolerance test
acgacetylerator globulin
bcgabbr. bacillus calmette guerin vaccine (tuberculosis vaccine)
ecgabbr. electrocardiogram
hcgabbr. human chorionic gonadotropin

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CGA (color graphics adapter)ซีจีเอ (ตัวปรับภาพกราฟิกส์สี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CGI (common gateway interface)ซีจีไอ (โปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CGI (common gateway interface)ซีจีไอ (โปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CGI (Computer network protocol)ซีจีไอ (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
CGI (Computer network protocol)ซีจีไอ (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cgThen, when you're making CG, how should you use light sources?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกนิลตวาเล็ก[nok nintawā lek] (n, exp) EN: Small Niltava  FR: Gobemouche de McGrigor [m] ; Niltava féérique [m] ; Petit Niltava [m]
เซนติกรัม[sentikram] (n) EN: centigram ; centigramme ; cg.  FR: centigramme [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[konpyu-tagurafikusu no metafairu] (n) {comp} Computer Graphics Metafile; CGM [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[konpyu-tagurafikusuintafe-su] (n) {comp} Computer Graphics Interface; CGI [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[konpyu-tagurafikkusu] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
シージーエー[shi-ji-e-] (n) {comp} CGA [Add to Longdo]
海保[かいほ, kaiho] (n) (abbr) (See 海上保安庁) Japan Coast Guard; JCG [Add to Longdo]
計算機図形処理[けいさんきずけいしょり, keisankizukeishori] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シージーエー[しーじーえー, shi-ji-e-] CGA [Add to Longdo]
シージー[しーじー, shi-ji-] CG [Add to Longdo]
シージーアイ[しーじーあい, shi-ji-ai] CGI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  cg
  
  1. cg, cg, cgm (kıs.) centigram
  
  

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top