ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceramic

S ER0 AE1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceramic-, *ceramic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceramic(n) เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ceramic(n) ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
ceramics(n) ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceramic(ซะแรม'มิค) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เครื่องเคลือบซีแรมมิค
ceramics(ซะแรม'มิคซฺ) n. การทำเครื่องเคลือบดินเผาหรือซีแรมมิค,เครื่องเคลือบดินเผา,ซีแรมมิค., See also: ceramist, ceramicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceramicเครื่องปั้นเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramicเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic crownครอบฟันเซรามิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic filterตัวกรองแบบเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic in medicineเซรามิกในการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic Industrial Mineralsกลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก, Example: กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ - แร่บอลเคลย์ พบในจังหวัดเชียงราย ลำปาง นครนายก นครศรีธรรมราช - แร่โดโลไมต์ พบในจังหวัดลำปาง - แร่เฟลด์สปาร์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครศรีธรรมราช - แร่ทรายแก้ว พบในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด - แร่ดินขาว พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ลพบุรี นครนายก เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส - แร่ไพโรฟิลไรด์ พบในจังหวัดสระบุรี - แร่ควอร์ตซ์ พบในจังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Ceramic industriesอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Ceramic materialsวัสดุเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic Porcelainเครื่องเคลือบดินเผา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic sculptureประติมากรรมเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tableware industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramicsเซรามิกส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n) แก้วเซรามิค

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceramicI have an interest in Oriental ceramics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกับ(n) ceramic coin, See also: kind of ancient coin, Count Unit: อัน, Thai Definition: วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์, Notes: (โบราณ)
เซรามิค(n) ceramic, Syn. เครื่องกระเบื้อง, Example: นายสถาปนิกนำแบบไปจ้างโรงงานเซรามิคแห่งหนึ่ง ให้ทำพิมพ์เผาใหม่, Count Unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[khreūangpandinphao Lampāng] (n, exp) EN: Lampang ceramic
เซรามิค[sērāmik] (n) EN: ceramic ; ceramics  FR: céramique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERAMIC S ER0 AE1 M IH0 K
CERAMICS S ER0 AE1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceramic (j) sˈərˈæmɪk (s @1 r a1 m i k)
ceramics (n) sˈərˈæmɪks (s @1 r a1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶艺[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, / ] ceramics (art), #43,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliesenbelag {m}ceramic tiling [Add to Longdo]
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler {m}ceramic supplier [Add to Longdo]
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber [Add to Longdo]
keramische Bindung {f}; keramische Erhärtung {f}ceramic bond [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロセラミックス[erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
サーメット[sa-metto] (n) cermet (ceramic metal) [Add to Longdo]
セラミック[seramikku] (n,adj-f) ceramic; (P) [Add to Longdo]
セラミックエンジン[seramikkuenjin] (n) ceramic engine [Add to Longdo]
セラミックス[seramikkusu] (n) ceramics [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デルフト焼き[デルフトやき, derufuto yaki] (n) Delftware (ceramics) [Add to Longdo]
ニューセラミックス[nyu-seramikkusu] (n) new ceramics [Add to Longdo]
バイオセラミックス[baioseramikkusu] (n) bioceramics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceramic
   adj 1: of or relating to or made from a ceramic; "a ceramic
       dish"
   n 1: an artifact made of hard brittle material produced from
      nonmetallic minerals by firing at high temperatures

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top