ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catafalque

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catafalque-, *catafalque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catafalque(n) ที่ตั้งหีบศพที่มีการประดับตกแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catafalque (n) kˈætəfælk (k a1 t @ f a l k)
catafalques (n) kˈætəfælks (k a1 t @ f a l k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  catafalque
      n 1: a decorated bier on which a coffin rests in state during a
           funeral

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top