ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cartilage

K AA1 R T AH0 L AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cartilage-, *cartilage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartilage(n) กระดูกอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartilage(คาร์'ทะลิจฺ) n. กระดูกอ่อน
cartilage bonen. กระดูกอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cartilage(n) กระดูกอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartilageกระดูกอ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartilage, alarกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, articularกระดูกอ่อนข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, auricularกระดูกอ่อนใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage; gristleกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartilageกระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Cartilageกระดูกอ่อน,กระดูกอ่อนที่เชื่อมอยู่ระหว่างกระดูกแท้,กระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage Autograftการปลูกถ่ายกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage diseasesโรคกระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Cartilage Diseasesกระดูกอ่อน,โรค [การแพทย์]
Cartilage Growth, Zone ofเขตการเจริญของกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage Matrixเซลล์กระดูกอ่อนและเนื้อกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage Reduction, Articularการจัดกระดูกอ่อนผิวข้อให้เข้าที่ [การแพทย์]
Cartilage Restส่วนเหลือค้างของกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilage Transformationการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของเซลล์กระดูกอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
I'll get the skin and the blood supply from her arm and the cartilage from her nose to construct a makeshift speaking tube,which will bome her new voice box.ผมต้องการตัวอย่างผวหนังและเลือดจากแขนของเธอ และกระดูกอ่อนจากจมูกของเธอ เพื่อสร้างหลอดเสียงชั่วคราว\ ที่ซึ่งจะช่วยให้กล่องเสียงใหม่ของเธอทำงานได้ All by Myself (2008)
The cartilage from to L5 is torn.กระดูกอ่อนข้อที่ 1 ถึง 5 ขาดออกจากกัน The Bond in the Boot (2009)
Still no cause of death, but the damage the cartilage and lumbar vertebrae definitely indicate torture.ยังไม่ใช่สาเหตุการตาย แต่ความเสียหาย จากกระดูกข้อต่อ และกระดูกสันหลัง ทำให้รู้ว่าเขาถูกทรมาน The Bond in the Boot (2009)
The desiccated cartilage on the lateral femoral and tibial condyles indicate tearing.กระดูกอ่อนบนกระดูกขาส่วนบน ถูกทำให้แห้ง และส่วนยื่นกลมบนกระดูกตาตุ่ม ได้รับความรุนแรง The Future in the Past (2012)
Coupled with the torn cartilage on the talus and medial malleolus, it means she was hung upside down, which also explains the blood staining on the inside of the sternum.ควบคู่ไปกับการฉีกขาดกระดูกอ่อน ที่ตาตุ่มด้านใน มันหมายความว่าเธอถูกแขวนให้ห้อยหัวลง The Future in the Past (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartilageDisk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.
cartilageThe cartilage has slipped out here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกอ่อน(n) cartilage bone, Example: ปลาฉลามเป็นปลาจำพวกที่มีกระดูกอ่อนมีลักษณะของครีบหางทำให้ส่วนบนของครีบหางยาวกว่าส่วนล่าง, Thai Definition: อวัยวะในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกอ่อน[kradūk øn] (n) EN: cartilage  FR: cartilage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTILAGE K AA1 R T AH0 L AH0 JH
CARTILAGE K AA1 R T AH0 L IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cartilage (n) kˈaːtɪlɪʤ (k aa1 t i l i jh)
cartilages (n) kˈaːtɪlɪʤɪz (k aa1 t i l i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软骨[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] cartilage, #12,945 [Add to Longdo]
软骨鱼[ruǎn gǔ yú, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ, / ] cartilagenous fish (such as sharks), #561,967 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knorpel {m} | Knorpel {pl}cartilage | cartilages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
環状軟骨[かんじょうなんこつ, kanjounankotsu] (n) cricoid cartilage [Add to Longdo]
関節半月[かんせつはんげつ, kansetsuhangetsu] (n) semilunar cartilage [Add to Longdo]
剣状突起[けんじょうとっき, kenjoutokki] (n,adj-no) xiphoid process; ensiform cartilage [Add to Longdo]
喉頭蓋軟骨[こうとうがいなんこつ, koutougainankotsu] (n) epiglottic cartilage [Add to Longdo]
甲状軟骨[こうじょうなんこつ, koujounankotsu] (n) thyroid cartilage [Add to Longdo]
軟骨[なんこつ, nankotsu] (n,adj-no) (See 硬骨・1) cartilage; (P) [Add to Longdo]
軟骨組織[なんこつそしき, nankotsusoshiki] (n) cartilage tissue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cartilage
      n 1: tough elastic tissue; mostly converted to bone in adults
           [syn: {cartilage}, {gristle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top