ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carpus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carpus-, *carpus*, carpu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carpusn. ข้อมือ,กระดูกข้อมือ -pl. carpi
metacarpus(เมททะคาร์'พัส) n. กระดูกฝ่ามือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carpus; wristข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carpusกระดูกข้อมือ,กระดูกคาร์ปัส [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกฝ่ามือ[kradūk fā meū] (n) EN: metacarpus ; metacarpal bones  FR: métacarpe [m] ; métacarpien [m]
กระดูกข้อมือ[kradūk khømeū] (n, exp) EN: carpal bones ; carpus  FR: carpe [m]
ต้นตะแบง[ton tabaēng] (n) EN: Dipterocarpus intricatus Dyer
ยูง[yūng] (n) EN: Dipterocarpus grandiflorus ; apitong

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレプトカーパス[sutoreputoka-pasu] (n) streptocarpus (lat [Add to Longdo]
花梨;花林;花櫚;榠樝[かりん;カリン, karin ; karin] (n) (1) (uk) (not 榠樝) Burmese rosewood (Pterocarpus indicus); angsana; amboyna; amboina; (2) (uk) (not 花林 or 花櫚) flowering quince (of genus Chaenomeles) (Pseudocydonia sinensis); Chinese quince (Chaenomeles sinensis); (3) (uk) (only 花梨 or カリン) quince (Cydonia oblonga) [Add to Longdo]
犬槙[いぬまき;イヌマキ, inumaki ; inumaki] (n) (uk) yew plum pine (Podocarpus macrophyllus) [Add to Longdo]
座禅草[ざぜんそう;ザゼンソウ, zazensou ; zazensou] (n) (uk) eastern skunk cabbage (Symplocarpus foetidus) [Add to Longdo]
四角豆[しかくまめ;シカクマメ, shikakumame ; shikakumame] (n) (uk) winged bean (Psophocarpus tetragonolobus) [Add to Longdo]
手根骨[しゅこんこつ, shukonkotsu] (n) carpal (any of the bones of the carpus in the wrist) [Add to Longdo]
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy) [Add to Longdo]
唐棕櫚;唐棕梠[とうじゅろ;トウジュロ, toujuro ; toujuro] (n) miniature Chusan palm (Trachycarpus wagnerianus); (poss. Trachycarpus fortunei) [Add to Longdo]
二葉柿;双葉柿[ふたばがき;フタバガキ, futabagaki ; futabagaki] (n) (uk) (See ラワン) dipterocarp (any plant of genus Dipterocarpus) [Add to Longdo]
波羅蜜[はらみつ;ぱらみつ;パラミツ, haramitsu ; paramitsu ; paramitsu] (n) (1) paaramitaa; entrance into Nirvana; (2) (often パラミツ) jackfruit (Artocarpus heterophyllus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carpus
   n 1: a joint between the distal end of the radius and the
      proximal row of carpal bones [syn: {wrist}, {carpus},
      {wrist joint}, {radiocarpal joint}, {articulatio
      radiocarpea}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top