ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caret

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caret-, *caret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caret(n) สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
caretaker(adj) ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker(n) ผู้ที่รับจ้างดูแล, Syn. keeper, custodian
caretaker government(n) รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian

English-Thai: Nontri Dictionary
caret(n) เครื่องหมายตก
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caretThe accident was due to the negligence of the caretaker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม(n) custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer
ผู้คุม[phūkhum] (n) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden  FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
รัฐบาลรักษาการ[ratthabān raksākān] (n, exp) EN: caretaker government ; interim government  FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[ratthamontrī raksā dūay] (n, exp) EN: caretaker cabinet  FR: gouvernement en affaires courantes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARETAKER K EH1 R T EY2 K ER0
CARETAKERS K EH1 R T EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caret (n) kˈærɛt (k a1 r e t)
carets (n) kˈærɛts (k a1 r e t s)
caretaker (n) kˈɛəʳtɛɪkər (k e@1 t ei k @ r)
caretakers (n) kˈɛəʳtɛɪkəz (k e@1 t ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltungszeichen {n} | Einschaltungszeichen {pl}caret | carets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャレット[kyaretto] (n) {comp} caret [Add to Longdo]
システムキャレット[shisutemukyaretto] (n) {comp} system caret [Add to Longdo]
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
暫定内閣[ざんていないかく, zanteinaikaku] (n) caretaker government [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
赤海亀[あかうみがめ;アカウミガメ, akaumigame ; akaumigame] (n) (uk) loggerhead turtle (Caretta caretta) [Add to Longdo]
脱字記号[だつじきごう, datsujikigou] (n) caret (symbol for omitted word) [Add to Longdo]
別荘番[べっそうばん, bessouban] (n) caretaker of a villa [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  caret
      n 1: a mark used by an author or editor to indicate where
           something is to be inserted into a text

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top