ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carburetor

K AA1 R B ER0 EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carburetor-, *carburetor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carburetor(n) คาร์บูเรเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburetorsคาร์บูเรเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cutest little town in Carburetor County.เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักที่สุด ในคาร์บูเรเตอร์มณฑล Cars (2006)
Bored them out. Rebuilt the carburetors myself.ยกเครื่องใหม่ ผมรีบิลท์คาบูเรเตอร์กับมือ Public Enemies (2009)
And I don't think someone who doesn't know the difference between a yaw drive and a carburetor is the man for the job.และผมก็ไม่คิดว่าบุคคุล ที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างแกนคอหมุนรับทิศทางลม กับคาร์บูเรเตอร์ All In (2012)
What kind of carburetor would I be if I didn't?บาบูเรเตอร์ที่ดีไม่โกรธเรื่องแค่นี้ The Bod in the Pod (2012)
Needs a new carburetor to start.- ก็เริ่มจากต้องเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ใหม่ The Conjuring (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carburetorBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บูเรเตอร์(n) carburetor, See also: carburator, carbureter, Example: คาร์บูเรเตอร์ของรถคันนี้ไม่ค่อยดี, Thai Definition: อุปกรณ์ประกอบในเครื่องยนต์ชนิดใช้น้ำมันเผาไหม้ภายใน ใช้ประโยชน์เพื่อผสมอากศเข้ากับไอน้ำมันก่อนที่ถูกเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาร์บูเรเตอร์[khabūrētoē] (n) EN: carburettor ; carburetor (am.)  FR: carburateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARBURETOR K AA1 R B ER0 EY2 T ER0
CARBURETORS K AA1 R B ER0 EY2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化油器[huà yóu qì, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] carburetor, #66,150 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャブレター[kyabureta-] (n) carburetor; carburettor; carburator; carburetter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carburetor
      n 1: mixes air with gasoline vapor prior to explosion [syn:
           {carburetor}, {carburettor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top