ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captor

K AE1 P T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captor-, *captor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captor(n) ผู้จับ, See also: ผู้ที่จับกุมผู้อื่นหรือสัตว์อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม,ผู้ยืดได้

English-Thai: Nontri Dictionary
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It didn't occur to me that if this was a rescue mission, my captors could hear the choppers.มันไม่ใช่การมาช่วยเหลือ คนที่จับฉันมาก็ได้ยินเสียง ฮ. Photo Finish (2007)
So, now your captors have no choice but to follow through.ทีนี้พวกคนที่จับคุณ จะเล่นตามเกมแล้ว Buried (2010)
Yeah, well, it would seem our captors would beg to differ.- ใช่ คนที่จับเรามาเขาคง ขออะไรที่ต่างออกไป Revelation Zero: Part 1 (2010)
And she shot one of her captors in self-defense.เธอยิงคนที่จับเธอเพื่อป้องกันตัว A Matter of Life and Death (2010)
She's seen what her captors did to her comrade.เธอได้เห็นสิ่งที่คนที่จับตัวเธอ ทำกับเพื่อนของเธอ Resistance (2010)
I escaped. Your captors yes, but not the junk they hooked you on.หนีจากผู้จับกุมน่ะใช่ แต่ไม่ใช่หนีจากยาที่พวกนั้นให้เธอ Alexandra (2011)
And now that we've spooked the Russians, her captors are gonna have plenty of warning.และตอนนี้ที่เราได้ทำให้พวกรัสเซียรู้ตัว คนที่จับเธอไปคงได้รับการเตือนหลายเรื่องแล้ว Alexandra (2011)
Your loyalty to your captors is touching.ความภัคดีของเจ้าเป็นที่ซาบซึ้งนัก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Their captors forced them to play out their fantasies and they obliged to stay alive.พวกเขาถูกบังคับให้เล่น ตามจินตนาการของพวกมัน และพวกเขายังบังคับให้มีชีวิตอยู่ Out of the Light (2011)
Let's get crackin', Castle, before our captors get back.จัดการด่วนเลย แคสเซิล ก่อนที่คนที่จับเราจะกลับมา Cuffed (2011)
Yes, my captors were so very kind to me.ใช่ ผู้คุมของข้าใจดีกับข้ามาก Valar Morghulis (2012)
It's a little island our captors like to think of as their haven.มันเป็นเกาะเล็กๆที่ผู้จับกุม ชอบคิดว่าเป็นสวรรค์ของพวกเขา Lady of the Lake (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTOR K AE1 P T ER0
CAPTORS K AE1 P T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captor (n) kˈæptər (k a1 p t @ r)
captors (n) kˈæptəz (k a1 p t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  captor
      n 1: a person who captures and holds people or animals [syn:
           {captor}, {capturer}] [ant: {liberator}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top