ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capon

K EY1 P AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capon-, *capon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capon(n) ไก่ตอน (ตัวผู้)
caponize(vt) ตอน, Syn. castrate, emasculate, neuter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capon(เค'พอน) n. ไก่ตอน
caponize(เค'พะไนซ) {caponized,caponizing,caponizes} vt. ตอนไก่

English-Thai: Nontri Dictionary
capon(n) ไก่ตอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capons and caponizingไก่ตอนและการตอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
25 salted cod,15 dried capons and one smoked boar.ได้ปลาคอดเค็ม 25 ตัว ไก่ตอนตากแห้ง 15 ตัว และหมูป่ารมควันอีกตัวหนึ่ง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่ตอน(n) capon, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปจนหมูย่างเป็ดย่างไก่ตอนอะไรต่อมิอะไรทุกอย่าง, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ตอน[kai tøn] (n) EN: capon  FR: chapon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPON K EY1 P AA2 N
CAPONE K AH0 P OW1 N
CAPONI K AA0 P OW1 N IY0
CAPONIGRO K AA0 P OW0 N IY1 G R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capon (n) kˈɛɪpən (k ei1 p @ n)
Capone (n) kəpˈoun (k @ p ou1 n)
capons (n) kˈɛɪpənz (k ei1 p @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  capon
      n 1: flesh of a castrated male chicken
      2: castrated male chicken

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top