ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cantered

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cantered-, *cantered*, canter, cantere
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantered (v) kˈæntəd (k a1 n t @ d)
canter (v) kˈæntər (k a1 n t @ r)
canters (v) kˈæntəz (k a1 n t @ z)
decanter (n) dˈɪkˈæntər (d i1 k a1 n t @ r)
cantering (v) kˈæntərɪŋ (k a1 n t @ r i ng)
decanters (n) dˈɪkˈæntəz (d i1 k a1 n t @ z)
Canterbury (n) kˈæntəbriː (k a1 n t @ b r ii)

English-Thai: Longdo Dictionary
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canter(n) การวิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter(vt) วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter(vi) วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง), Syn. jog, trot
Canterbury(n) แคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England
Canterbury(n) เมืองแคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
decanter(ดิแคน'เทอะ) n. ขวดที่ใช้เทของออก,ขวดที่ใช้บริการเหล้ามักเป็นขวดที่มีคอเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
canter(vi) เหยาะย่าง(ม้า),วิ่งช้าๆ
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริน[rin] (v) EN: pour ; decant  FR: décanter ; verser lentement

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTER K AE1 N T ER0
CANTERO K AA0 N T EH1 R OW0
CANTERRA K AA2 N T EH1 R AH0
CANTERBURY K AE1 N T ER0 B EH2 R IY0
CANTERBURY'S K AE1 N T ER0 B EH2 R IY0 Z
CANTERBURY'S K AE1 N ER0 B EH2 R IY0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢跑[màn pǎo, ㄇㄢˋ ㄆㄠˇ, ] jogging; to jog; to canter; a slow trot, #25,041 [Add to Longdo]
坎特伯雷[Kǎn tè bó léi, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ, ] Canterbury, England, #115,311 [Add to Longdo]
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop of Canterbury, head of Church of England [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galopp {n} | im Galopp {n} | leichter, kurzer Galoppgallop | at a gallop | canter [Add to Longdo]
Kanter {m}canter [Add to Longdo]
Karaffe {f} | Karaffen {pl}decanter | decanters [Add to Longdo]
kanterndcantering [Add to Longdo]
kantertcanters [Add to Longdo]
kantertecantered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンター[kanta-] (n) canter [Add to Longdo]
キャンター[kyanta-] (n) canter [Add to Longdo]
デカンタ[dekanta] (n) decanter [Add to Longdo]
デカンター[dekanta-] (n) decanter [Add to Longdo]
駆け;駈け[かけ, kake] (n) canter; gallop [Add to Longdo]
駆ける(P);駈ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to run (race, esp. horse); to dash; (2) to gallop (one's horse); to canter; (3) (arch) to advance (against one's enemy); (P) [Add to Longdo]
駆け足(P);駆足;駈け足;駈足[かけあし, kakeashi] (n) (1) running fast; double time; (2) (also 駈歩) cantering; (3) doing things in a hurry; (P) [Add to Longdo]
駈歩;駆歩[くほ;かけあし(駈歩), kuho ; kakeashi ( ku ho )] (n,vs) (sometimes trans. as gallop) canter (horse gait) [Add to Longdo]
銚子[ちょうし, choushi] (n) (sake) decanter; (P) [Add to Longdo]
瓶子[へいじ;へいし, heiji ; heishi] (n) earthenware pot (used as a decanter); jar; jug [Add to Longdo]
風鈴草[ふうりんそう, fuurinsou] (n) Canterbury bell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top