ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canned

K AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canned-, *canned*, cann, canne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canned(adj) ที่บรรจุในกระป๋อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canned beefเนื้อวัวกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned crab meatเนื้อปูกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fish industryอุตสาหกรรมปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foodsอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foods industryอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fruitผลไม้กระป๋อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canned(adj) สำเร็จรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cannedAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
cannedBill was canned from his job last week.
cannedCanned food doesn't interest her.
cannedHe gave me a select brand of canned goods.
cannedI wonder whether he'll make it here on time tomorrow. Want to bet a canned drink on it?
cannedThey canned the fruits to preserve them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารกระป๋อง(n) canned food
ผลไม้กระป๋อง(n) canned fruit
เครื่องกระป๋อง(n) canned food, See also: canned goods, tinned goods, tinned food, Syn. อาหารกระป๋อง, Example: เขาใส่บาตรด้วยเครื่องกระป๋องหลายชนิดทั้งคาวและหวาน, Count Unit: กระป๋อง
ปลากระป๋อง(n) canned fish, See also: tinned fish, Example: ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว, Count Unit: กระป๋อง, Thai Definition: อาหารสำเร็จรูปจำพวกปลาบรรจุกระป๋อง
อาหารกระป๋อง(n) canned food, See also: tinned food, Example: เพื่อนในวงสนทนาเริ่มลดอาหารบางอย่างลง เช่น เนื้อสัตว์ และอาหารกระป๋อง, Count Unit: กระป๋อง, Thai Definition: อาหารที่บรรจุกระป๋อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
เครื่องกระป๋อง[khreūang krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food  FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
ผลไม้กระป๋อง[phonlamāi krapǿng] (n, exp) EN: canned fruit  FR: fruit en conserve [m]
ปลากระป๋อง[plā krapǿng] (n, exp) EN: tinned fish ; canned fish  FR: poisson en conserve [m] ; conserve de poisson [f]
สับปะรดกระป๋อง[sapparot krapǿng] (n, exp) EN: canned pineapple  FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
สัตว์น้ำกระป๋อง[sat nām krapǿng] (n, exp) EN: canned seafood

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNED K AE1 N D
CANNEDY K AE1 N IH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canned (v) kˈænd (k a1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büchsen...canned [Am.]; tinned [Br.] [Add to Longdo]
Büchsenfleisch {n}canned meat [Am.]; tinned meat [Br.] [Add to Longdo]
Dosenbier {n}canned beer [Add to Longdo]
Konservenmusik {m}; Musik aus der Konservecanned music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンドソフトウェア[kyandosofutouea] (n) {comp} canned software [Add to Longdo]
キャンドルーチン[kyandoru-chin] (n) {comp} canned routine [Add to Longdo]
シーチキン[shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name) [Add to Longdo]
ツナ[tsuna] (n) tuna (usu. refers to canned tuna); (P) [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
ライトツナ[raitotsuna] (n) light canned tuna (wasei [Add to Longdo]
ライトツナフレーク[raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei [Add to Longdo]
蟹缶;蠏缶[かにかん, kanikan] (n) canned crab [Add to Longdo]
缶コーヒー[かんコーヒー, kan ko-hi-] (n) canned coffee; (P) [Add to Longdo]
缶ジュース[かんジュース, kan ju-su] (n) canned juice; canned soft drink; can of juice; can of soft drink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canned
   adj 1: recorded for broadcast; "a transcribed announcement";
       "canned laughter" [syn: {canned}, {transcribed}]
   2: sealed in a can or jar [syn: {canned}, {tinned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top