ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cane

K EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cane-, *cane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cane(n) ไม้เท้า, Syn. walking stick, staff
cane(n) ไม้ไผ่
cane(n) ไม้เรียว, Syn. stick
caned(sl) เมาเหล้าหรือเมายา
cane sugar(n) ซูโครส, See also: น้ำตาลที่ได้จากอ้อย, Syn. sucrose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
cane sugarn. น้ำตาลอ้อย,น้ำตาลทราย
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
chicane(ชิเคน') n. การหลอก,เพทุบาย,การไม่มีไพ่สำคัญในมือ (เกมไพ่บริดจฺ์) ,เล่ห์. -v.ใช้เล่ห์หลอก, See also: chicaner n., Syn. deception
chicanery(ชิเค'นะรี) n. เพทุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,การใช่เล่ห์หลอก, Syn. deception
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม
sugar canen. ต้นอ้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย
buccaneer(n) โจรสลัด
carcanet(n) สายสร้อย
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
sugarcane(n) อ้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canescentหงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canescent; hoary-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canesไม้เท้า [การแพทย์]
Canes, Laserไม้เท้าเลเซอร์ [การแพทย์]
Canes, Quadไม้เท้า4ขา,ไม้เท้าฐานกว้าง [การแพทย์]
Canes, Tripodไม้เท้า3ขา [การแพทย์]
Canestenคาเนสเทน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caneA staff is used to help steady yourself when walking, much like a cane.
caneIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
caneIt crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพด(n) walking-stick, See also: cane, rod, Syn. ไม้ตะพด, Example: คุณปู่เดินไม่ค่อยไหวจึงต้องใช้ตะพดช่วย, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ถืออย่างหนึ่งทำด้วยไม้รวกเป็นต้น ยาวประมาณ 1 เมตร
ไม้ขี้ฉ้อ(n) rod, See also: cane, whip, lash, Count Unit: ท่อน, อัน, Thai Definition: ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น 2 แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตีครั้งเดียวได้ 2 แนว เท่ากับตี 2 ครั้ง
ไม้เท้า(n) staff, See also: cane, walking stick, crutch, strut, Syn. ไม้สักกะเท้า, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้หรือสิ่งอื่นๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน
ไม้ยาว(n) cane, See also: stick, club, cudgel, rod, Syn. ไม้พลอง, Thai Definition: ไม้ที่ใช้เป็นอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเคน[alkhēn] (n) EN: alkane  FR: alcane [m]
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [f]
หีบอ้อย[hīp øi] (v, exp) EN: press sugarcane
เฮอร์ริเคน[hoērikhēn] (n) EN: hurricane  FR: ouragan [m]
จักรยาน[jakkrayān] (n) EN: bicycle ; bike ; cycle  FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
โจรสลัด[jōnsalat] (n) EN: pirate ; buccaneer  FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]
โค้กแคน[khōk khaēn] (n, exp) EN: can of Coke  FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
คนที่คอยจับผิด[khon thī khøi jap phit] (n, exp) EN: hairsplitting person  FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
โครงเรื่อง[khrōng reūang] (n, exp) EN: story line ; plot  FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner

CMU English Pronouncing Dictionary
CANE K EY1 N
CANES K EY1 N Z
CANEZ K AA0 N EH1 Z
CANED K EY1 N D
CANEDO K AA0 N EY1 D OW0
CANEDY K AH0 N IY1 D IY0
CANEPA K AA0 N EH1 P AH0
CANELO K AH0 N EH1 L OW0
CANEVARI K AA0 N EH0 V AA1 R IY0
CANE-GRASS K EY1 N G R AE2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cane (v) kˈɛɪn (k ei1 n)
caned (v) kˈɛɪnd (k ei1 n d)
canes (v) kˈɛɪnz (k ei1 n z)
Canelo (n) kənˈɛlou (k @ n e1 l ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔗糖[zhè táng, ㄓㄜˋ ㄊㄤˊ, ] cane sugar; sucrose, #27,691 [Add to Longdo]
手杖[shǒu zhàng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ, ] cane, #44,937 [Add to Longdo]
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, ] cane, #482,559 [Add to Longdo]
猎犬座[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Canes Venatici (constellation), #609,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohrzucker {m}cane sugar [Add to Longdo]
Spazierstock {m} | Spazierstöcke {pl}cane | canes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
カンディル[kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
ケイン[kein] (n) cane [Add to Longdo]
シケイン[shikein] (n) chicane [Add to Longdo]
シマイソハゼ[shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ハリケーン(P);ハリケイン[harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) [Add to Longdo]
ハリケーン・カトリーナ;ハリケーンカトリーナ[harike-n . katori-na ; harike-nkatori-na] (n) Hurricane Katrina (2005) [Add to Longdo]
ヘキサデカン[hekisadekan] (n) hexadecane [Add to Longdo]
ヘプタデカン[heputadekan] (n) heptadecane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cane
   n 1: a stick that people can lean on to help them walk
   2: a strong slender often flexible stem as of bamboos, reeds,
     rattans, or sugar cane
   3: a stiff switch used to hit students as punishment
   v 1: beat with a cane [syn: {cane}, {flog}, {lambaste},
      {lambast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top