ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cancerous

K AE1 N S ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cancerous-, *cancerous*, cancerou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancerous-มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My body is not strong enough to fight cancerous cells.ร่างกายของฉันไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง Saw II (2005)
Uh,he'll remove the cancerous part of the tongue,and then reconstru it with a strip of flesh from your legs.เขาจะเอาเนื้อมะเร็งออกแล้วก็เอาเนื้อขามาใส่แทน Let the Truth Sting (2007)
Knowing when to sever a cancerous limb to preserve the rest of the body...ถ้าเรารู้ว่าส่วนไหนเป็นมะเร็ง Deal or No Deal (2008)
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่ Saw VI (2009)
Excuse me a moment, Rebecca. My daughter has upset my cancerous ulcers.ขอตัวนะจ๊ะ รีเบ็คก้า ลูกสาวทำมะเร็งที่กระเพาะแม่กำเริบ The Help (2011)
His war on Starling City's cancerous criminal elite had begun.สงครามระหว่างเขากับพวกมะเร็งที่เกาะกินเมืองนี้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว Arrow: Year One (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CANCEROUS K AE1 N S ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cancerous (j) kˈænsərəs (k a1 n s @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
癌化[がんか, ganka] (n,vs) becoming cancerous; canceration [Add to Longdo]
腎細胞癌[じんさいぼうがん, jinsaibougan] (n) renal cell carcinoma; cancerous kidney tumor [Add to Longdo]
前がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion [Add to Longdo]
前癌状態[ぜんがんじょうたい, zenganjoutai] (n) precancerous state; premalignant state [Add to Longdo]
脾腫[ひしゅ, hishu] (n) swollen or cancerous spleen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cancerous
   adj 1: relating to or affected with cancer; "a cancerous growth"
   2: like a cancer; an evil that grows and spreads; "remorse was
     cancerous within him"; "pornography is cancerous to the moral
     development of our children"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top