ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cancer

K AE1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cancer-, *cancer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancer(n) มะเร็ง, Syn. malignancy, malignant tumor
cancer(n) โรคมะเร็ง
cancer stick(sl) บุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
cancerologyn. มะเร็งวิทยา
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
tropic of cancern. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
cancer(n) มะเร็ง,เนื้อร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancerมะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ malignancy ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerigenic; cancerogenic; carcinogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerogenic; cancerigenic; carcinogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerology; cancrology; carcinologyวิทยามะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ oncology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerophobia; cancerphobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerous-มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerphobia; cancerophobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cancerมะเร็ง,เนื้อร้าย,โรคมะเร็ง [การแพทย์]
cancerมะเร็ง, กลุ่มเซลล์หรือเนี้อเยื่อในร่างกายซึ่งแบ่งตัวเจริญเติบโตอย่างผิดปกติโดยไม่มีการควบคุมกลายเป็นเนื้อร้ายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cancer Causing Agentsสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer cellเซลล์มะเร็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cancer Cellsเซลล์มะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]
Cancer Therapy, Integratedการรักษามะเร็งหลายวิธีร่วมกัน [การแพทย์]
Cancer, Disseminatedมะเร็งที่กระจาย [การแพทย์]
Cancer, Invasiveมะเร็งที่ลุกลามอยู่แล้ว [การแพทย์]
Cancer, Natural History ofประวัติธรรมชาติของมะเร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't even know it. Cancer ate him down to the bone.ไม่ได้รู้ว่ามัน มะเร็งกินเขาลงไปถึงกระดูก First Blood (1982)
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ Contact (1997)
The captain said we'd be passing the Tropic of Cancer soon Great!กัปตันบอกว่าอีกสักครู่จะผ่านเส้นรุ้ง The Legend of 1900 (1998)
I wasn't host to cancer or parasites.ตัวแนบอยู่กับนมของเขา Fight Club (1999)
Candystripe a cancer ward.นี่คุณขายไอ้พวกนี้เหรอ? Fight Club (1999)
Fine. Testicular cancer should be no contest.ผลัดกันได้มั้ยล่ะ? Fight Club (1999)
Breast cancer doesn't run in my family.เหรอ, อะไรล่ะ? Fight Club (1999)
I'm sorry. Jung-tae's father got liver cancer and couldn't pay his bills.ฉันเสียใจ พ่อของ จุงแต เป็นมะเร็งตับ Bad Guy (2001)
Hey, don't drink Want to get liver cancer like your old man?นี่ อย่าดื่มมากนักสิ อยากตับแข็งเหมือนลุงแกเหรอไง? Bad Guy (2001)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
The toxic herbicide reportedly caused over 50,000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50,000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancerAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
cancerA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
cancerCancer can be cured easily if it is found in its first phase.
cancerCancer can be cured if discovered in time.
cancerCancer is a great enemy of humanity.
cancerCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
cancerCancer may be related to viruses of some kind.
cancerCancer took him.
cancerCookie's mother died of cancer.
cancerDoctors have made great strides in their fight against cancer.
cancerDoctors suspect smoking has lot to do with cancer.
cancerDrug addiction is a cancer in modern society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีกรกฎ(n) Cancer, Syn. ีกรกฎ, Example: คนที่เกิดวันอังคารและราศีกรกฎ เป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอก แต่ภายในจิตใจเป็นคนเร่าร้อน, Thai Definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปปู เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
โรคมะเร็ง(n) cancer, See also: carcinoma, Example: คนอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
มะเร็ง(n) cancer, Syn. โรคมะเร็ง, เนื้อร้าย, เนื้องอก, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีบินด่วนไปผ่าตัดมะเร็งในตับที่ประเทศอังกฤษ, Thai Definition: โรคเนื้อร้าย ทำให้เนื้อเน่าเปื่อย รักษาไม่ค่อยจะหาย มีหลายอย่าง
กรกฎ(n) Cancer, See also: crab, Syn. ราศีกรกฏ, Example: ราศีกรกฎเป็นราศีประจำเดือนกรกฎาคม, Thai Definition: ชื่อกลุ่มดาวลูกปู เรียกว่าราศีกรกฎ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเร็ง[mareng] (n) EN: cancer  FR: cancer [m]
มะเร็งกรามช้าง[mareng krām chāng] (n, exp) EN: cancer of the mouth  FR: cancer de la bouche [m]
มะเร็งลำไส้[mareng lamsai] (n, exp) FR: cancer des intestins [m]
มะเร็งตับอ่อน[mareng tap-øn] (n, prop) EN: pancreatic cancer  FR: cancer du pancréas [m]
เนื้อร้าย[neūarai] (n, exp) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene  FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง[phūpūay rōk mareng] (n, exp) FR: cancéreux [m] ; malade atteint d'un cancer [m]
ราศีกรกฎ[rāsī Kørakot] (n, exp) EN: Cancer  FR: signe du Cancer [m]
โรคมะเร็ง[rōk mareng] (n) EN: cancer  FR: cancer [m]
โรคเนื้อร้าย[rōk neūa rai] (n) EN: cancer  FR: cancer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANCER K AE1 N S ER0
CANCERS K AE1 N S ER0 Z
CANCER'S K AE1 N S ER0 Z
CANCEROUS K AE1 N S ER0 AH0 S
CANCERPHOBIA K AE2 N S ER0 F OW1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cancer (n) kˈænsər (k a1 n s @ r)
cancer (n) kˈænsər (k a1 n s @ r)
cancers (n) kˈænsəz (k a1 n s @ z)
cancerous (j) kˈænsərəs (k a1 n s @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨蟹座[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac), #4,329 [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] cancer (med); carcinoma, #4,707 [Add to Longdo]
癌症[ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] cancer, #7,201 [Add to Longdo]
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krebsvorsorgeuntersuchung {f} [med.]cancer screening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガン告知;癌告知[ガンこくち(ガン告知);がんこくち(癌告知), gan kokuchi ( gan kokuchi ); gankokuchi ( gan kokuchi )] (n) cancer notification [Add to Longdo]
キャンサー[kyansa-] (n) cancer [Add to Longdo]
タール癌[タールがん, ta-ru gan] (n) tar cancer; tar carcinoma [Add to Longdo]
ヒト癌細胞;ヒトがん細胞;人癌細胞[ヒトがんさいぼう(ヒト癌細胞;ヒトがん細胞);ひとがんさいぼう(人癌細胞), hito gansaibou ( hito gansaibou ; hito gan saibou ); hitogansaibou ( nin gansaibou ] (n) human cancer cell [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
胃癌[いがん, igan] (n) stomach cancer [Add to Longdo]
塩酸イリノテカン[えんさんイリノテカン, ensan irinotekan] (n) irinotecan hydrochloride (anti-cancer drug) [Add to Longdo]
夏至線[げしせん, geshisen] (n) Tropic of Cancer [Add to Longdo]
回帰線[かいきせん, kaikisen] (n) the tropics (Cancer and Capricorn) [Add to Longdo]
蟹座;蠏座[かにざ, kaniza] (n) (constellation) Cancer; the Crab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cancer
   n 1: any malignant growth or tumor caused by abnormal and
      uncontrolled cell division; it may spread to other parts of
      the body through the lymphatic system or the blood stream
      [syn: {cancer}, {malignant neoplastic disease}]
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in Cancer
     [syn: {Cancer}, {Crab}]
   3: a small zodiacal constellation in the northern hemisphere;
     between Leo and Gemini
   4: the fourth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about June 21 to July 22 [syn: {Cancer}, {Cancer the Crab},
     {Crab}]
   5: type genus of the family Cancridae [syn: {Cancer}, {genus
     Cancer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top