ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canceled

K AE1 N S AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canceled-, *canceled*, cancel, cancele
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canceled check(jargon) เช็คที่ขึ้นเงินแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canceledHe canceled the appointment at the last moment.
canceledHe canceled the appointment to attend the meeting.
canceledHe had never canceled an appointment before.
canceledI canceled an appointment with her.
canceledI canceled my appointment because of urgent business.
canceledI canceled my hotel reservation.
canceledI canceled my hotel reservations and stayed with friends.
canceledI canceled my order for the commodities.
canceledIf it rains, the game will be canceled.
canceledIf it should rain tomorrow, the excursion will be canceled.
canceledI hear you had your driver's license canceled.
canceledI hope today's ball game won't be canceled.

CMU English Pronouncing Dictionary
CANCELED K AE1 N S AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canceled (j) kˈænsəld (k a1 n s @ l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小雨決行;少雨決行(iK)[しょううけっこう, shouukekkou] (exp,n) canceled only in case of heavy rain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions