ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canasta

K AH0 N AE1 S T AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canasta-, *canasta*
CMU English Pronouncing Dictionary
CANASTA K AH0 N AE1 S T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canasta (n) kˈənˈæstə (k @1 n a1 s t @)
canastas (n) kˈənˈæstəz (k @1 n a1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Canasta {n}canasta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナスタ[kanasuta] (n) canasta [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canasta
   n 1: a form of rummy using two decks of cards and four jokers;
      jokers and deuces are wild; the object is to form groups of
      the same rank [syn: {canasta}, {basket rummy}, {meld}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top