ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canards

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canards-, *canards*, canard
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี้ยงเป็ด[līeng pet] (v, exp) EN: raise ducks  FR: élever des canards
ข้าวหน้าเป็ด[khāo nā pet] (n, exp) FR: riz au canard [m]
นกอินทรีปีกลาย[nok insī pīk lāi] (n, exp) EN: Greater Spotted Eagle  FR: Aigle criard [m] ; Grand Aigle criard [m] ; Grand Aigle tacheté [m] ; Aigle canardier [m]
นกเป็ดน้ำ[nok pet nām] (n, exp) EN: wild duck ; duck ; goose  FR: canard sauvage [m]
เป็ด[pet] (n) EN: duck  FR: canard [m]
เป็ดเชลดัก[pet chēldak] (n, exp) EN: Common Shelduck  FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[pet dam hūa sī nāmtān] (n, exp) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard  FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
เป็ดดำหลังขาว[pet dam lang khāo] (n, exp) EN: Greater Scaup  FR: Fuligule milouinan [m] ; Grand Morillon [m] ; Canard milouinan [m]
เป็ดหางแหลม[pet hāng laēm] (n, prop) EN: Northern Pintail ; Common Pintail  FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
เป็ดหงส์[pet hong] (n, exp) EN: Comb Duck  FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
เป็ดหัวเขียว[pet hūa khīo] (n, exp) EN: Mallard  FR: Canard colvert [m] ; Canard malard [m] ; Canard sauvage [m] ; Canard franc [m] ; Casse franc [m] ; Marèche
เป็ดก่า[pet kā] (n, exp) EN: White-winged Duck  FR: Canard à ailes blanches [m]
เป็ดลาย[pet lāi] (n) EN: Garganey  FR: Sarcelle d'été [f] ; Sarcelle commune [f] ; Canard criquard [m] ; Sarcelle de mars [f]
เป็ดแมนดาริน[pet maēndārin] (n) EN: Mandarin Duck  FR: Canard mandarin [m] ; Aïx mandarin [m]
เป็ดหน้าเหลือง[pet nā leūang] (n, exp) EN: Baikal Teal  FR: Sarcelle élégante [f] ; Sarcelle formose [f] ; Canard glosseur [m]
เป็ดปากแดง[pet pāk daēng] (n, exp) EN: Red-crested Pochard  FR: Nette rousse [f] ; Brante roussâtre ; Canard siffleur huppé [m] ; Nette à huppe rousse [f] ; Canard rufin [m] ; Canard espagnol [m]
เป็ดปากพลั่ว[pet pāk phlūa] (n, exp) EN: Northern Shoveler  FR: Canard souchet [m] ; Souchet ordinaire [m] ; Canard à bec de spatule [m] ; Bec plat [m] ; Bec en cuiller [m] ; Canard cuiller [m] ; Louchard [m]
เป็ดปากสั้น[pet pāk san] (n, exp) EN: Eurasian Wigeon  FR: Canard siffleur [m] ; Canard siffleur d’Europe [m] ; Mareca penelope ; Marèque ; Canard pénélope [m] ; Rouget [m] ; Vingeon [m]
เป็ดพม่า[pet Phamā] (n, exp) EN: Ruddy Shelduck  FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
เป็ดเปีย[pet pīa] (n, exp) EN: Tufted Duck  FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
เป็ดเปียหน้าเขียว[pet pīa nā khīo] (n, exp) EN: Falcated Teal ; Falcated Duck  FR: Canard à faucilles [m] ; Sarcelle à faucilles [f] ; Eunette à faucilles [f]
เป็ดโปช้าดหลังขาว[pet pōchāt lang khāo] (n, exp) EN: Common Pochard  FR: Fuligule milouin [m] ; Milouin d’Europe [m] ; Canard milouin [m] ; Tête rouge ; Rouget [m]
เป็ดเทา[pet thao] (n, exp) EN: Spot-billed Duck ; Indian Spot-billed Duck  FR: Canard à bec tacheté [m] ; Canard à sourcils [m]
เป็ดเทาก้นดำ[pet thao kon dam] (n, exp) EN: Gadwall  FR: Canard chipeau [m] ; Chipeau bruyant [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canards (n) kˈænˈaːdz (k a1 n aa1 d z)
canard (n) kˈænˈaːd (k a1 n aa1 d)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canard(ระนาร์ด') n. เรื่องเท็จ,รายงานเท็จ,ข่าวเท็จ

CMU English Pronouncing Dictionary
CANARD K AH0 N AA1 R D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, / ] anecdote; rumor; canard, #108,951 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ente {f}; Zeitungsente {f} | Enten {pl}hoax; canard | hoaxes; canards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鴨肉[かもにく, kamoniku] (n) duck meat; duck flesh; canard viande [Add to Longdo]
流言飛語;流言蜚語[りゅうげんひご, ryuugenhigo] (n) false (wild, groundless) rumor (rumour); canard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top