ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canard

K AH0 N AA1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canard-, *canard*, canar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canard(ระนาร์ด') n. เรื่องเท็จ,รายงานเท็จ,ข่าวเท็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวหน้าเป็ด[khāo nā pet] (n, exp) FR: riz au canard [m]
เลี้ยงเป็ด[līeng pet] (v, exp) EN: raise ducks  FR: élever des canards
นกอินทรีปีกลาย[nok insī pīk lāi] (n, exp) EN: Greater Spotted Eagle  FR: Aigle criard [m] ; Grand Aigle criard [m] ; Grand Aigle tacheté [m] ; Aigle canardier [m]
นกเป็ดน้ำ[nok pet nām] (n, exp) EN: wild duck ; duck ; goose  FR: canard sauvage [m]
เป็ด[pet] (n) EN: duck  FR: canard [m]
เป็ดเชลดัก[pet chēldak] (n, exp) EN: Common Shelduck  FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[pet dam hūa sī nāmtān] (n, exp) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard  FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
เป็ดดำหลังขาว[pet dam lang khāo] (n, exp) EN: Greater Scaup  FR: Fuligule milouinan [m] ; Grand Morillon [m] ; Canard milouinan [m]
เป็ดหางแหลม[pet hāng laēm] (n, prop) EN: Northern Pintail ; Common Pintail  FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
เป็ดหงส์[pet hong] (n, exp) EN: Comb Duck  FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANARD K AH0 N AA1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canard (n) kˈænˈaːd (k a1 n aa1 d)
canards (n) kˈænˈaːdz (k a1 n aa1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鴨肉[かもにく, kamoniku] (n) duck meat; duck flesh; canard viande [Add to Longdo]
流言飛語;流言蜚語[りゅうげんひご, ryuugenhigo] (n) false (wild, groundless) rumor (rumour); canard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  canard
      n 1: a deliberately misleading fabrication

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top