ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camper

K AE1 M P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camper-, *camper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camper(n) ผู้ที่ตั้งแคมป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry, scuttle, rush

English-Thai: Nontri Dictionary
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Camper's lineแนวแคมเปอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bears were mauling the campers and eating them.พอดีมีหมีมา ทำร้ายคนมาพัก แถมกินด้วย Bringing Down the House (2003)
So, Black Water Ridge doesn't get a lot of traffic-Local campers mostly--แบล็ควอเตอร์คงไม่มีนักตั้งแคมป์ท้องถิ่นมากนัก Wendigo (2005)
In '59, one camper survived the supposed grizzly attack, just a kidในปี 59 นักตั้งแค้มรอดชีวิตคนนึง เป็นเด็ก Wendigo (2005)
We're taking the camper to see the grandkids.เรากำลังจะไปหาหลานๆ In the Valley of Elah (2007)
So, Simon Graham, he pays you a boatload of money, and you still treat the campers like crap?แล้ว ไซม่อน เกรแฮม เขาจ่ายเงินให้คุณมหาศาล แต่คุณก็ยังจะทำตัวแย่ๆกับเจ้าของแคมป์อย่างงั้นเหรอ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
A party. I had some campers over Tuesday night.ปาร์ตี้น่ะ สมาชิกในเคมป์มาปาร์ตี้ที่ห้องผมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
We shoulcross-reference the list of campers with the prescription drug database.เราควรหาจากลิสรายชื่อสมาชิกในแคมป์ โดยเช็คจากประวัติการสั่งยานะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Hey, now, I always thought these guys might be camper cooking, right?เฮ้ ตอนนี้ คนพวกนั้นอาจะตั้งแคมป์ปรุงยา ถูกไหม Green Light (2010)
Got into a big fight with a camper and ended up beating him to death.เคยทะเลาะวิวาทกับคน ที่เข้าไปตั้งค่ายพักแรมในป่า และจบลงด้วยการทุบตี เขาจนถึงแก่ความตาย The Couple in the Cave (2010)
Something hung a camper up in a tree, then ate him alive right through his sleeping bag.มีบางอย่างจับคนตั้งแคมป์ไปแขวนบนต้นไม้ แล้วกินเขาเป็นๆ ทั้งถุงนอน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Unfortunately, some campers have discovered someone has chosen murder as their sport of choice.แต่โชคร้ายที่ผู้ตั้งแคมป์บางคนพบว่า มีบางคนเลือกการฆาตกรรม เป็นกีฬาโปรด Epilogue (2011)
A truck or a camper would conceal his victims.รถของพวกตั้งแคมป์ จะช่วยปกปิดเหยื่อของเขาได้ Epilogue (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
camperLots of campers were parked all over the hill-side.
camperThe campers were hard up for water because their well had run dry.
camperThe young campers were kited out with new waterproof jackets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าย[khāi] (v) EN: camp  FR: camper
โกย[kōi] (v) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper
อยู่ค่าย[yū khāi] (v) EN: camp  FR: camper

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPER K AE1 M P ER0
CAMPERS K AE1 M P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camper (n) kˈæmpər (k a1 m p @ r)
campers (n) kˈæmpəz (k a1 m p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンパー[kyanpa-] (n) camper; (P) [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camper
   n 1: someone living temporarily in a tent or lodge for
      recreation
   2: a recreational vehicle equipped for camping out while
     traveling [syn: {camper}, {camping bus}, {motor home}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top