ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camel

K AE1 M AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camel-, *camel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camel(n) อูฐ
cameleer(n) คนขี่อูฐ, Syn. camel driver
camellia(n) ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว สีแดงหรือสีชมพู
camelhair(n) ผ้าที่ทำจากขนอูฐมีสีน้ำตาลอ่อน, Syn. camel's hair
camelopard(n) ยีราฟ, Syn. giraffe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camel(แคม'เมิล) n. อูฐ,ทุ่นกู้เรือ
cameleer(แคมเมิลเลียร์') n. คนขี่อูฐ
camellia(คะเมล'เลีย) n. พืชไม้จำพวกCamellia japonica

English-Thai: Nontri Dictionary
camel(n) อูฐ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camelsอูฐ,หมึกสำหรับวาดเขียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
camelA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
camelA camel is, so to speak, a ship on the desert.
camelA camel is to the desert what a ship is to the sea.
camelA long train of camels was moving to the west.
camelAn alpaca looks like a horse and a camel.
camelCamels are often used to travel in the desert.
camelIf you go near a camel, you risk being bitten.
camelIn the desert, camels are more important than cars for transportation.
camelIn the desert we were independent of camels.
camelIt goes without saying that camels are very useful in the Middle East.
camelIt is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
camelIt is the last straw that breaks the camel's back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแข่งอูฐ[kān khaeng ūt] (n, exp) EN: camel racing  FR: course de chameaux [f]
กิ้งก่า[kingkā] (n) EN: chameleon ; tree lizard  FR: caméléon [m]
อูฐ[ūt] (n) EN: camel  FR: chameau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMEL K AE1 M AH0 L
CAMELS K AE1 M AH0 L Z
CAMEL'S K AE1 M AH0 L Z
CAMELOT K AE1 M AH0 L AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camel (n) kˈæməl (k a1 m @ l)
camels (n) kˈæməlz (k a1 m @ l z)
Camelot (n) kˈæməlɒt (k a1 m @ l o t)
camellia (n) kˈəmˈiːlɪəʳ (k @1 m ii1 l i@)
camellias (n) kˈəmˈiːlɪəʳz (k @1 m ii1 l i@ z)
camel-hair (n) kˈæməl-hɛəʳr (k a1 m @ l - h e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骆驼[luò tuo, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄨㄛ˙, / ] camel; (coll.) blockhead; ninny, #14,419 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] camel; surname Luo, #31,125 [Add to Longdo]
山茶花[shān chá huā, ㄕㄢ ㄔㄚˊ ㄏㄨㄚ, ] camelia, #61,111 [Add to Longdo]
骆驼祥子[Luò tuo Xiáng zi, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄨㄛ˙ ㄒㄧㄤˊ ㄗ˙, / ] Camel Xiangzi, novel by Lao She 老舍 [Add to Longdo]
鹿豹座[lù bào zuò, ㄌㄨˋ ㄅㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 鹿] Camelopardalis (constellation) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kamelhaar {n} | Kamelhaare {pl}camel hair | camels hairs [Add to Longdo]
Kameltreiber {m}camel driver [Add to Longdo]
Kunstgummi {m}camel back [Add to Longdo]
Kamel {n} [zool.] | Kamele {pl}camel | camels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメリア[kameria] (n) camellia (lat [Add to Longdo]
キャメル[kyameru] (n) camel; (P) [Add to Longdo]
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing) [Add to Longdo]
乙女椿[おとめつばき;オトメツバキ, otometsubaki ; otometsubaki] (n) (uk) otome camellia (Camellia japonica f. otome) [Add to Longdo]
夏椿[なつつばき;ナツツバキ, natsutsubaki ; natsutsubaki] (n) (uk) Japanese stewartia (Stewartia pseudocamellia) [Add to Longdo]
花車椿[はなぐるまつばき, hanagurumatsubaki] (n) hanakuruma camelia; Camellia japonica var. [Add to Longdo]
花椿[はなつばき, hanatsubaki] (n) camellia flower [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
寒椿[かんつばき, kantsubaki] (n) camellia-like plant native to China [Add to Longdo]
岩根絞り[いわねしぼり;イワネシボリ, iwaneshibori ; iwaneshibori] (n) (uk) Camellia japonica 'Iwaneshibori' (cultivar of common camellia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  camel
      n 1: cud-chewing mammal used as a draft or saddle animal in
           desert regions

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top