ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calming

K AA1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calming-, *calming*, calm
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calming Effectฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmingIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
calmingThe parents succeeded in calming him down.

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMING K AA1 M IH0 NG
CALMING K AA1 L M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calming (v) kˈaːmɪŋ (k aa1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあまあ[maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
鎮静化;沈静化[ちんせいか, chinseika] (n,vs) calming down; quieting down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  calming
      n 1: the act of appeasing (as by acceding to the demands of)
           [syn: {appeasement}, {calming}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top