ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calcify

K AE1 L S AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calcify-, *calcify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calcify(vi) ้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcify(vt) ทำให้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcify(แคล'ซิไฟ) {calcified,calcifying,calcifies} vt.,vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม,ทำให้แข็งตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calcifyจับตัวเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCIFY K AE1 L S AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calcify (v) kˈælsɪfaɪ (k a1 l s i f ai)
calcifying (v) kˈælsɪfaɪɪŋ (k a1 l s i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钙化[gài huà, ㄍㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] calcify; calcification, #21,176 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calcify
   v 1: become impregnated with calcium salts [ant: {decalcify}]
   2: become inflexible and unchanging; "Old folks can calcify"
   3: turn into lime; become calcified; "The rock calcified over
     the centuries"
   4: convert into lime; "the salts calcified the rock"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top