ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

byres

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -byres-, *byres*, byre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byre(n) โรงวัว, See also: คอกวัว
labyrinth(n) เขาวงกต, See also: สิ่งที่มีทางเดินคดเคี้ยววกวน, Syn. maze
labyrinth(n) ความยุ่งยาก, See also: ความสลับซับซ้อน, Syn. perplexity
labyrinth(n) หูชั้นใน, Syn. inner ear, internal ear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
byre(ไบ'เออร์) n. คอกวัว,คอกปศุสัตว์
byroadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy, maze, coil

English-Thai: Nontri Dictionary
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
labyrinthine(adj) ซับซ้อน,ยุ่งยาก,วกวน,ยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labyrinthine sense; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labyrinthitisห้องหูชั้นในอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labyrinthห้องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labyrinthectomyการผ่าห้องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, static; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, vestibular; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, staticการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, labyrinthine; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static sense; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vestibular sense; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, staticการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ada Augusta Byronเอดา ออกุสตา ไบรอน, Example: นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษผู้ได้สมญาว่านักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก [คอมพิวเตอร์]
Air meter - Byram anemometerไบแรมแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไบแรม [อุตุนิยมวิทยา]
labyrinth weirlabyrinth weir, ฝายหยัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Labyrinthห้องหูชั้นใน; หู, ห้องชั้นใน; หูชั้นใน; ลาบิริ้นท์; ลาไบรินธ์; หูส่วนใน; หูชั้นใน [การแพทย์]
Labyrinth Diseasesหูชั้นใน, โรค; หู, ห้องชั้นใน, โรค [การแพทย์]
Labyrinth, Vestibularเวสติบูลาร์แลบิรินธ์ [การแพทย์]
Labyrinthine Vestibularประสาททรงตัว [การแพทย์]
Labyrinthitisหูชั้นในอักเสบ [การแพทย์]
Labyrinthitis, Viralหูชั้นในอักเสบจากเชื้อไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
byrI'd defeated the four sub-bosses and got through the damn long underground labyrinth.
byrScott was contemporary with Byron.
byrByron left England, never to return.
byrOne day Byron awoke to find himself famous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ่งยาก(adj) complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai Definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
ความคดเคี้ยว(n) zigzag, See also: meandering, winding, labyrinth, Syn. ความลดเลี้ยว, Example: ความคดเคี้ยวของถนนทำให้ผู้โดยสารเวียนหัว, Thai Definition: ลักษณะของทางที่คดเคี้ยวไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพร่ง[phraeng] (n) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction  FR: embranchement [m] ; fourche [f]
วงกต[wongkot] (n) EN: maze ; labyrinth  FR: labyrinthe [m]
แยก[yaēk] (n) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting  FR: jonction [f]
ยุ่งยาก[yungyāk] (adj) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine  FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; labyrinthique

CMU English Pronouncing Dictionary
BYRD B ER1 D
BYRN B IH1 R N
BYRAM B IH1 R AH0 M
BYROM B AY1 R AH0 M
BYRON B AY1 R AH0 N
BYRNE B ER1 N
BYRLE B AY1 R AH0 L
BYRGE B AY1 R JH
BYRER B AY1 R ER0
BYRUM B IH1 R AH0 M
BYRNS B IH1 R N Z
BYRNES B ER1 N Z
BYRD'S B ER1 D Z
OBYRNE OW0 B ER1 N
BYRNE'S B ER1 N Z
BYRON'S B AY1 R AH0 N Z
O'BYRNE OW0 B ER1 N
LABYRINTH L AE1 B ER0 IH2 N TH
LABYRINTHINE L AE2 B ER0 IH1 N TH IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Byrd (n) bˈɜːʳd (b @@1 d)
Byrne (n) bɜːʳn (b @@ n)
byroad (n) bˈaɪroud (b ai1 r ou d)
byroads (n) bˈaɪroudz (b ai1 r ou d z)
labyrinth (n) lˈæbərɪnθ (l a1 b @ r i n th)
labyrinths (n) lˈæbərɪnθs (l a1 b @ r i n th s)
labyrinthine (j) lˌæbərˈɪnθaɪn (l a2 b @ r i1 n th ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷路[mí lù, ㄇㄧˊ ㄌㄨˋ, ] to lose the way; lost; labyrinth; labyrinthus vestibularis (of the inner ear), #14,323 [Add to Longdo]
迷宫[mí gōng, ㄇㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] maze; labyrinth, #19,071 [Add to Longdo]
拜伦[Bài lún, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] George Byron, 6th Baron Byron, #48,830 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrgarten {m}maze; labyrinth [Add to Longdo]
Kuhstall {m}byre [Add to Longdo]
Labyrinth {n} | Labyrinthe {pl}labyrinth; maze | mazes [Add to Longdo]
labyrinthisch {adj}mazy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
バビルサ[babirusa] (n) babirusa (Babyrousa babyrussa) [Add to Longdo]
ラビリンス[rabirinsu] (n) labyrinth [Add to Longdo]
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread) [Add to Longdo]
骨迷路[こつめいろ, kotsumeiro] (n) bony labyrinth (of the inner ear) [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
八幡の薮知らず;八幡の不知藪[やわたのやぶしらず, yawatanoyabushirazu] (n) labyrinth; maze [Add to Longdo]
八幡知らず;八幡知藪[やわたしらず, yawatashirazu] (exp) labyrinth; maze [Add to Longdo]
抜け道;抜け路;抜道(io)[ぬけみち, nukemichi] (n) (1) byway; bypath; byroad; secret path; way of escape; (2) loophole; excuse [Add to Longdo]
複雑多岐[ふくざつたき, fukuzatsutaki] (n,adj-na) complex and wide-ranging; labyrinthine [Add to Longdo]
膜迷路[まくめいろ, makumeiro] (n) membranous labyrinth (of the inner ear); membraneous labyrinth [Add to Longdo]
迷宮[めいきゅう, meikyuu] (n,adj-no) mystery; maze; labyrinth; (P) [Add to Longdo]
迷路[めいろ, meiro] (n,vs,adj-no) maze; labyrinth; blind alley; (P) [Add to Longdo]
迷路炎[めいじえん, meijien] (n) (See 内耳炎) labyrinthitis [Add to Longdo]
裏街道[うらかいどう, urakaidou] (n) byroad; byway [Add to Longdo]
脇道;わき道[わきみち, wakimichi] (n,adj-no) side road; byroad; digression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
迷宮[めいきゅう, meikyuu] Labyrinth [Add to Longdo]
迷路[めいろ, meiro] Labyrinth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top