ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burgomaster

B ER1 G AH0 M AE2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgomaster-, *burgomaster*
CMU English Pronouncing Dictionary
BURGOMASTER B ER1 G AH0 M AE2 S T ER0
BURGOMASTERS B ER1 G AH0 M AE2 S T ER0 Z
BURGOMASTER'S B ER1 G AH0 M AE2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burgomaster (n) bˈɜːʳgəmaːstər (b @@1 g @ m aa s t @ r)
burgomasters (n) bˈɜːʳgəmaːstəz (b @@1 g @ m aa s t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  burgomaster
      n 1: a mayor of a municipality in Germany or Holland or Flanders
           or Austria

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top