ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burdock

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burdock-, *burdock*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burdock(เบอร์'ดอค) n. หญ้าเจ้าชู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burdock (n) bˈɜːʳdɒk (b @@1 d o k)
burdocks (n) bˈɜːʳdɒks (b @@1 d o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛蒡[niú páng, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄤˊ, ] burdock, #57,680 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
牛蒡[ごぼう;ごんぼ;うまふぶき(ok);ゴボウ, gobou ; gonbo ; umafubuki (ok); gobou] (n) (uk) great burdock (Arctium lappa) [Add to Longdo]
金平[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock) [Add to Longdo]
金平牛蒡[きんぴらごぼう, kinpiragobou] (n) Kinpira-style sauteed burdock [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
叩き牛蒡[たたきごぼう, tatakigobou] (n) burdock root seasoned with sesame [Add to Longdo]
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burdock
   n 1: any of several erect biennial herbs of temperate Eurasia
      having stout taproots and producing burs [syn: {burdock},
      {clotbur}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top