ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bung

B AH1 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bung-, *bung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bung(n) จุกหรือที่อุด
bungle(n) พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness
bung in(phrv) ขว้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยน, ปา
bung in(phrv) ขัดจังหวะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดแทรก
bung up(phrv) ปิดกั้น, See also: อุดตัน, Syn. block up, seal up, stop up, stuff up
bung up(phrv) (จมูกอุดตัน)หายใจไม่ค่อยออก, See also: แน่นจมูก, Syn. stuff up
bungler(n) ผู้ที่ทำเสียหาย, Syn. botcher
bungalow(n) บังกะโล, See also: เรือนไม้ชั้นเดียว, Syn. cottage
bungee jumping(n) กีฬากระโดดจากสะพานหรือหน้าผาสูง, Syn. bungee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
bungalow(บัง'กะโล) n. บังกะโล,บ้านชั้นเดียว
bungholen. บังกะโล,บ้านชั้นเดียว (มักมีระเบียง)
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle

English-Thai: Nontri Dictionary
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bungalowบังกะโล [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Bungarusงูสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Bungarus Candidusงูทับสมิงคลา [การแพทย์]
Bungarus Fasciatusงูสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Bungarus Flavicepsงูสามเหลี่ยมหัวแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bungHiromi decided to risk bungee-jumping, even though he was scared.
bungThe bungalow is approached only by a narrow path.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลุ่มพล่าม(v) bungle, See also: be rash, be hasty, be reckless, Syn. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, Example: เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก, Thai Definition: กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังกะโล[bangkalō] (n) EN: bungalow ; cottage  FR: bungalow [m] ; cottage [m]
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [f] ; bévue [f]
ผิด ๆ พลาด ๆ[phit-phit phlāt-phlāt] (v, exp) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNG B AH1 NG
BUNGE B AH1 N JH
BUNGEY B AH1 N JH IY0
BUNGER B AH1 NG ER0
BUNGEE B AH1 N JH IY0
BUNGARD B AH1 NG G ER0 D
BUNGERT B AH1 NG G ER0 T
BUNGLED B AH1 NG G AH0 L D
BUNGLER B AH1 NG G L ER0
BUNGLING B AH1 NG G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bung (v) bˈʌŋ (b uh1 ng)
bungs (v) bˈʌŋz (b uh1 ng z)
bunged (v) bˈʌŋd (b uh1 ng d)
bungle (v) bˈʌŋgl (b uh1 ng g l)
bunging (v) bˈʌŋɪŋ (b uh1 ng i ng)
bungled (v) bˈʌŋgld (b uh1 ng g l d)
bungler (n) bˈʌŋglər (b uh1 ng g l @ r)
bungles (v) bˈʌŋglz (b uh1 ng g l z)
bungalow (n) bˈʌŋgəlou (b uh1 ng g @ l ou)
bunglers (n) bˈʌŋgləz (b uh1 ng g l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平房[píng fáng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, ] bungalow, #16,236 [Add to Longdo]
蹦极[bèng jí, ㄅㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] bungee jumping [Add to Longdo]
高空弹跳[gāo kōng tán tiào, ㄍㄠ ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] bungee jumping [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
文学[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
文具[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] TH: ภาษาเขียน  EN: written language
文語[ぶんご, bungo] TH: ภาษาในวรรณกรรม  EN: literary language

German-Thai: Longdo Dictionary
Abtreibung(n) |die, pl. Abtreibungen| การทำแท้ง
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด, See also: Betäubungsmittel
Reibung(n) |die, pl. Reibungen| แรงเสียดทาน (ฟิสิกส์)
reibungsfrei(adj, adv) ที่ไร้ซึ่งแรงเสียดทาน , โดยไม่มีแรงเสียดทาน
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: Related: begeben, Syn. Talent
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bungalow {m} | Bungalows {pl}bungalow | bungalows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp,v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
へぼい[heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
へま[hema] (adj-na,n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
まずる[mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature [Add to Longdo]
コールユーブンゲン[ko-ruyu-bungen] (n) choir exercises (ger [Add to Longdo]
ドジ;どじ[doji ; doji] (adj-na,n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
原文語[げんぶんご, genbungo] text word [Add to Longdo]
公開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
部分語[ぶぶんご, bubungo] partitive term [Add to Longdo]
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文学[ぶんがく, bungaku] Literatur [Add to Longdo]
文学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
文学賞[ぶんがくしょう, bungakushou] Literaturpreis [Add to Longdo]
文芸[ぶんげい, bungei] (schoene) Literatur, Kunst_und_Literatur [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] Literaturkritik [Add to Longdo]
文語[ぶんご, bungo] Schriftsprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bung
   n 1: a plug used to close a hole in a barrel or flask [syn:
      {bung}, {spile}]
   v 1: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond
      the compensation agreed on; "Remember to tip the waiter";
      "fee the steward" [syn: {tip}, {fee}, {bung}]
   2: close with a cork or stopper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top