ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulwark

B UH1 L W ER0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulwark-, *bulwark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulwark(n) กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[krāp] (n) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship
ป้อมปราการ[pømprākān] (n) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification  FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULWARK B UH1 L W ER0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulwark (n) bˈulwək (b u1 l w @ k)
bulwarks (n) bˈulwəks (b u1 l w @ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollwerk {n} | Bollwerke {pl}bulwark | bulwarks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防壁[ぼうへき, bouheki] (n) protective wall; bulwark [Add to Longdo]
防塁[ぼうるい, bourui] (n) bulwark; earthwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulwark
   n 1: an embankment built around a space for defensive purposes;
      "they stormed the ramparts of the city"; "they blew the
      trumpet and the walls came tumbling down" [syn: {rampart},
      {bulwark}, {wall}]
   2: a fencelike structure around a deck (usually plural)
   3: a protective structure of stone or concrete; extends from
     shore into the water to prevent a beach from washing away
     [syn: {breakwater}, {groin}, {groyne}, {mole}, {bulwark},
     {seawall}, {jetty}]
   v 1: defend with a bulwark

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top