ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bugging

B AH1 G IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bugging-, *bugging*, bugg
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debugging aidsชุดคำสั่งตรวจแก้จุดบกพร่องหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อเตรียมไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ชี้หาจุดบกพร่อง หรือที่ผิดในชุดคำสั่งอื่น ๆ ให้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buggingStop bugging me with your annoying questions!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปน[pōn] (adj) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out  FR: protubérant

CMU English Pronouncing Dictionary
BUGGING B AH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bugging (v) bˈʌgɪŋ (b uh1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhöraffäre {f}bugging affair [Add to Longdo]
Abhörgerät {n}; Wanze {f}bugging device [Add to Longdo]
Lauschangriff {m} (gegen)bugging operation (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインデバッギング[onraindebaggingu] (n) {comp} online debugging [Add to Longdo]
シングルステップ[shingurusuteppu] (n) {comp} single step (debugging mode) [Add to Longdo]
デバッギング[debaggingu] (n) debugging [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[debaggingumonita] (n) {comp} debugging monitor [Add to Longdo]
デバッグ行[デバッグぎょう, debaggu gyou] (n) {comp} debugging line [Add to Longdo]
デバッグ節[デバッグせつ, debaggu setsu] (n) {comp} debugging section [Add to Longdo]
バッギング[baggingu] (n) bugging [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor [Add to Longdo]
デバッグ行[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top